Saskaroties ar pašvaldības iestādes vadītājas Ingas Auziņas attieksmi, atsakoties runāt ar sabiedrisku mediju, portāls lūdza situāciju komentēt Auziņas darba devēju un neatkarīgus ekspertus.

Liepājas domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde pauda neizpratni par radušos situāciju un minēja, ka tas varētu būt pārpratuma rezultāts. Ingu Auziņu viņa raksturoja kā labu darbinieci un komunikablu cilvēku, kas vienmēr (?) gatavs runāt publiski.

Golde apsolīja, ka radušos situāciju ar Ingu Auziņu pārrunās, un šādi precedenti vairs neatkārtosies.

Priekšsēdētāja vietniece arī uzsvēra, ka ar savu personisko piemēru rāda, kādai jābūt amatpersonas attieksmei, jo nekad neatsakot komentēt vai izskaidrot jebkuru jautājumu, kas skar viņas darbu. Golde arī atzina, ka nesaskata neko sliktu, ja kādam medijam ir sava pozīcija, un tas izsakās kritiski par peļamām vai pretrunīgi vērtējamām lietām.

Politologs un Latvijas Universitātes mācībspēks Ivars Ījabs, komentējot gadījumu ar Auziņu, uzsvēra: situācija, kad kāda, vienalga, vēlēta vai iecelta amatpersona atsakās atbildēt uz žurnālistu jautājumiem ir „krasā pretrunā ar labas pārvaldības principu”. Šāda rīcība, norādīja politologs, liecina par ētikas trūkumu, un pašvaldības vadībai būtu jāizvērtē, vai amatpersona, kura šādā stilā komunicē ar sabiedrību, vispār ir kompetenta ieņemt vadošu amatu.

Savukārt Valts Kalniņš situāciju, kad no pašvaldības budžeta līdzekļiem uzturētas iestādes vadītāja atļaujas apgalvot, ka nav amatpersona, nosauca par kuriozu.
Kalniņš atzina, ka amatpersonu komunikācija ar presi vairāk ir ētiskas dabas jautājums, lai gan, „ja ir pietiekami daudz pacietības un neatlaidības, tad panākt, lai amatpersonas atbild uz presi interesējošiem jautājumiem, var arī juridiskā ceļā”.

Kalniņš gan par mediju galveno ieroci uzskata iespēju publiski kaunināt amatpersonas, kas slikti pilda pienākumus, un iespēju ietekmēt sabiedrisko domu, veicinot neiecietību pret ierēdņu augstprātību un to, ka pietiekami netiek nodrošināts caurspīdīgums iestādes darbā.

Liepājas pašvaldības sistēmā ir daudz godprātīgu un profesionālu amatpersonu, kas savas kompetences ietvaros vienmēr sniedz vajadzīgo informāciju un aktuālus komentārus par sabiedrību interesējošiem jautājumiem. Tāds ir gan Būvinspekcijas vadītājs Ivars Čīma, gan Liepājas Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova, izpilddirektora vietnieks Didzis Jēriņš un daudzi citi.

Taču netrūkst arī slikto piemēru, kad atbildes nākas gaidīt nedēļām vai tās iespējams saņemt tikai pēc vairākkārtīgiem atgādinājumiem.

Amatpersonām būtu jāielāgo, ka žurnālisti, uzdodot jautājumus un informējot sabiedrību, tikai dara savu darbu, un to pašu sagaida arī no amatpersonām.