Sporta pedagoģijas akadēmijas doktorante, Liepājas Universitātes pasniedzēja Helēna Vecenāne aizstāvējusi doktora disertāciju pedagoģijas doktora grāda iegūšanai sporta zinātnes nozarē.

Kā informē Liepājas Universitātes Galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece disertācijas tēma bija "Studentu veselīga dzīvesveida izpratnes un paradumu veidošanās mijsakarības".

Tajā autore veikusi studentu veselības, ēšanas paradumu, dažādu fizisko aktivitāšu, interešu un attieksmes pret veselīgu dzīvesveidu zinātnisko izpēti, kā arī izstrādājusi Veselību veicinošu integrētu fizisko aktivitāšu vadlīnijas augstskolu sporta jomas mācībspēkiem, darbam ar studentiem.

Promocijas darba vadītāja ir asociētā profesore Andra Fernāte, bet recenzenti – Varšavas Universitātes asociētais profesors Krištofs Mareks Piečs, profesore Ausma Špona un asociētā profesore Žermēna Vazne.

Izpētes praktiskajā daļā par studentu veselīga dzīvesveida izpratnes un paradumu veidošanās likumsakarībām autore savu eksperimentu veica ar vairāk nekā 200 Liepājas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāles pilna laika studentiem vecumā no 18 līdz 25 gadiem.
Veselīga dzīvesveida izpētes dati liecina, ka studentu izpratne par veselīgu dzīvesveidu balstās uz sabiedrībā pieņemtajiem stereotipiem, izceļot fiziskās aktivitātes un sabalansēta, veselīga uztura nozīmi, bet nesaskatot veselīga dzīvesveida būtību.

Helēna Vecenāne ir Liepājas Universitātes studiju programmas "Sporta un deju skolotājs" direktore, un viņas disertācija paplašina zinātnisko informāciju par studentu veselīga dzīvesveida veidošanās likumsakarībām.