Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas audzēkne Helēna Eglīte Vācijā piedalījās vijoļspēles meistarklasēs, lai pilnveidotu un attīstītu vijoļspēles tehniku.

No no 9.līdz12.augustam katru dienu Helēnai bija nodarbības pie pazīstamā profesora Kristiana Ancingera. Pēc meistarklasēm jaunajai vijolniecei palicis spilgtā atmiņā profesora teiktais, ka katram cilvēkam ir grūtības un sarežģītas situācijas, kuras jārisina, bet tiklīdz rokās tiek paņemta vijole, visas problēmas tiek aizmirstas un pārņem laimes sajūta. "Man tik ļoti patika šī atziņa, ka turpmāk centīšos dzīvot, vadoties pēc profesora padoma," norāda Helēna.

Atrodoties Vācijā, jaunajai vijolniecei bija arī iespēja apmeklēt koncertu, kurā uzstājās slavenais vijolnieks Sergejs Dogadins un orķestris.
Pēc dalības meistarklasēs, Helēna saņēma sertifikātu, un, kā atzīst jaunā vijolniece, tad vislielākais prieks ir par jaunapgūtajiem vingrinājumiem pirkstiem, kurus turpmāk varēs izmantot, lai vēl jaudīgāk spēlētu vijoli.

"Īpaši lielu paldies vēlos pateikt Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolai, savam skolotājam Dzintaram Beitānam par atbalstu un doto iespēju piedalīties meistarklasē," atzīst Helēna.

Helēna Eglīte bija vienīgā no Latvijas, kam bija iespēja piedalīties meistarklasēs. Kopumā pilnveidot savas prasmes meistarklasēs pie profesora Kristiana Ancingera bija ieradušies desmit jaunieši no dažādām pasaules valstīm, informē Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola.