Lai atvieglotu ikdienu liepājnieku ģimenēm, kuras audzina bērnus no 5 līdz 18 gadiem ar invaliditāti, Liepājas pašvaldībā būs pieejams vēl viens atbalsta veids papildus jau esošajam asistenta pakalpojumam – aprūpes pakalpojums dzīvesvietā. 19. jūnijā Liepājas pilsētas domes sēdē apstiprināti saistošie noteikumi "Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti", informē Liepājas Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Aprūpes pakalpojums tiks finansēts no pašvaldības budžeta un to piešķirs bez ienākumu testēšanas, ja būs īpašas kopšanas atzinums no VDEĀVK un vecāki nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt aprūpi un uzraudzību bērnam nepieciešamajā apjomā, tādējādi uzlabojot ģimenes dzīves kvalitāti, bērna spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.
.
Pakalpojumu līdz 40 stundām mēnesī varēs saņemt, ja bērns klātienē iegūst izglītību vispārējās izglītības iestādē vai saņem dienas aprūpes centra pakalpojumu un vecāki, personas likumiskais pārstāvis vai audžuvecāki objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā. Pakalpojumu līdz 80 stundām mēnesī piešķirs bērniem, kuri iegūst izglītību vispārējās izglītības iestādē, neapmeklējot izglītības iestādi klātienē, un vecāki vai personas likumiskais pārstāvis objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā.

Aprūpes pakalpojumu varēs sniegt gan fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti, gan juridiska persona, kura spēj nodrošināt, ka pakalpojumu sniedz pakalpojuma aprūpētāji, kuriem ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personām ar invaliditāti.

Aprūpes pakalpojuma vienas stundas izmaksas, iekļaujot visus nodokļus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, ir 4,50 eiro stundā.

Aprūpes pakalpojuma maksimālo stundu skaitu mēnesī un minimālās vienas stundas izmaksas nosaka Ministru kabineta "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti". Pakalpojumu piešķirs un apmaksās Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests, novērtējot aprūpes pakalpojuma nepieciešamību un nosakot nepieciešamo aprūpes pakalpojuma apjomu.

Aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai Sociālā dienesta budžetā 2021.gadā ieplānoti 88 000 eiro.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Vairāk informācijas par jauno aprūpes pakalpojumu var uzzināt Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā, tālr. 634 89668.