Lai pateiktu paldies brīvprātīgā darba veicējiem, arī šogad Liepājas valstspilsēta suminās tos liepājniekus, kuri ar saviem labajiem darbiem padarījuši līdzcilvēku dzīvi labāku un bijuši sabiedriski aktīvi. Gada nogalē pateicības saņems 5 nevalstiskās organizācijas un 23 brīvprātīgie, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Pašvaldība aicināja iedzīvotājus sveikšanai pieteikt organizācijas, kuras ir veiksmīgi darbojušās, atbalstot liepājnieku iniciatīvas, palīdzējušas praktiski vai bijušas par atbalstu kādam personīgi. Savukārt organizācijām bija iespēja godināšanai izvirzīt brīvprātīgos, kuri ir palīdzējuši īstenot tās misiju.

"Priecē, ka laikā, kad klātienes aktivitāšu organizēšana ir bijusi ierobežota, organizācijas ir spējušas sniegt atbalstu krīzes situācijā nonākušajām ģimenēm, kā arī izmantojot atraktīvus risinājumus veltījušas laiku sabiedrības izglītošanai par aktīvu pilsonisko līdzdalību un līdzatbildību," norāda Sabiedrības pārvaldes speciāliste Brigita Dreiže.

Pašvaldības pateicību saņems 5 nevalstiskās organizācijas:
biedrība "Patvērums Ģimenei" − par nesavtīgu materiālo un psiholoģisko atbalstu krīzes situācijās nonākušajām ģimenēm,
Vācu biedrība − par ieguldījumu pilsoniski līdzatbildīgas sabiedrības veidošanā Liepājā,    
biedrība "Radi Vidi Pats" − par pilsoniskās līdzdalības aktivitāšu organizēšanu un līdzatbildības vērtību popularizēšanu sabiedrībā,
biedrība "Debašu centrs" − par jauniešu iniciatīvu atbalstīšanu un demokrātiskās pieredzes stiprināšanu,
biedrība "Attīstības platforma YOU+" − par ieguldījumu pilsoniski aktīvu jauniešu veidošanā un atbalstu jauniešu iniciatīvām.

Pateicību saņems 23 brīvprātīgā darba veicēji, kuru ieguldījums ir stiprinājis organizācijas un veicinājis to mērķu un misijas sasniegšanu. Šie cilvēki ir: Agnese Preikša, Vivita Jansone, Dace Liepa, Vera Semeņuka, Svetlana Iļčukova, Santa Krilova, Andris Kāposts, Intars Zēns, Inga Laugale, Roberts Klēpis, Ieva Vera, Inga Auza, Irina Tīre, Ingrīda Evelone, Ineta Drēže, Izabella Jākabsone, Agris Makarovs, Dans Jurķis, Staņislavs Babins, Agata Babina, Valērijs Križevičs un Kristīne Jonova.

Šogad svētku pasākums netiks organizēts, bet Liepājas valstspilsēta katru godināmo sveiks individuāli.