Liepājas Universitātē (LiepU) 80 gadu jubilejā ceturtdien tika godināts tās bijušas rektors, matemātikas doktors, "Goda liepājnieks" Kārlis Dobelis.

Kārlis Dobelis ir beidzis Liepājas 1. vidusskolu, studējis Liepājas Pedagoģiskā institūta Fizikas un matemātikas fakultātē, turpinājis strādāt iestādē, kas šodien nes Liepājas Universitātes vārdu. Viena no visspilgtākajām Kārļa Dobeļa atmiņām ir Atmodas laikā virs Liepājas Universitātes paceltais sarkanbaltsarkanais karogs, informē LiepU galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Svētku reizē kopā bija pulcējušies bijušie un tagadējie kolēģi un studenti – visi, kurus Kārļa Dobeļa personības spēks ir pavadījis studiju laikā vai darba dzīvē. Kolēģu sveicienos izskanēja paldies par cieņu pret cilvēkiem un rēķināšanos ar citu viedokli, humora izjūtu. Bijušie studenti atcerējās sava pasniedzēja vērtīgo aicinājumu: "Un tagad visu izvelkam caur smadzenēm!"

Savukārt jubilārs rezumēja: "Esmu pārsteigts, izbrīnīts un pateicīgs. Pateicīgs Dievam par iespēju tik ilgi dzīvot un strādāt. Par iespēju strādāt ar lielisku komandu kā prorektoram un rektoram. Daudz kas ir bijis ļoti skaists, un no ļoti daudziem šeit es esmu mācījies!"