Deputāti 11.janvārī divās pastāvīgajās komitejās – Finanšu un Pilsētas attīstības – uzklausīja un atbalstīja slimnīcas turpmākās rekonstrukcijas ieceres.

Pašvaldības atbalsts nepieciešams, lai slimnīca varētu parakstīt līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par finansējuma piešķiršanu. Tas varētu notikt tuvākā mēneša laikā, ja domes sēdē 18.janvārī komiteju lēmumi tiks apstiprināti.

Savukārt pašvaldībai lēmums nepieciešams, lai budžetā plānotu nepieciešamo līdzfinansējumu projekta īstenošanai.

Deputāta un SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" valdes priekšsēdētāja Edvīna Strika sagatavotajā prezentācijā bija apskatīts gan līdz šim piecās renovācijas un rekonstrukcijās kārtās paveiktais, gan projektā "Infrastruktūras attīstība SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Kurzemē" iecerētais.

Projekta aprēķinātās kopējās izmaksas ir 16 982 096 eiro, no kurām 2 753 419 eiro – neattiecināmās izmaksas 2021. un 2022.gadā, kas jāsedz pašvaldībai.

Projektu galvenokārt finansēs Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF), kā arī valsts, kopumā piešķirtais finansējums ir 14,2 miljoni eiro. Projektu plānots īstenot laikā no 2018.gada līdz 2023.gadam.

Projekta ietvaros plānots: attīstīt Neatliekamās medicīnas nodaļas telpas ap 1590 m2 apmērā, paredzot arī nodaļas paplašināšanu papildus observācijas gultu izvietošanai; Ambulatorās nodaļas (ārstu kabinetu) pārbūve ap 100 m2 apmērā; Funkcionālās diagnostikas nodaļas pārbūve ap 490 m2 apjomā; slēgta tipa aptiekas pārcelšana, veicot telpu pārbūvi ap 900 m2 apjomā; Fizikālās terapijas un rehabiltācijas nodaļas pārbūve 1.sāvā C korpusa Z spārnā ap 1350 m2 apjomā, kā arī telpu pārbūve 2.stāvā C korpusā, izbūvējot vingrošanas zāli un ārstu kabinetus ap 695 m2 apjomā; Asins sagatavošanas nodaļas pārbūve ap 185 m2 apmērā; NMPD nomas telpu pārbūve ap 135 m2 apmērā; Hemodialīzes nodaļas pārcelšana uz 1.stāvu C korpusā (esošā slēgta tipa aptieka), veicot telpu pārbūves darbus ap 400 m2 platībā, kā arī izbūvējot ūdens sagatavošanas telpu C korpusa pagrabstāvā ap 160 m2 platībā; Paliatīvās aprūpes/Ķīmijterapijas nodaļas pārbūve ap 1820 m2 apmērā; Bērnu nodaļas pārbūve ap 880 m2 apmērā; Hronisko pacientu aprūpes nodaļas pārbūve ap 2340 m2 apmērā; Traumatoloģijas nodaļas pārbūve ap 780 m2 apmērā; Dienas stacionāra pārbūve ap 780 m2 apmērā; Kardioloģijas nodaļas pārbūve ap 780 m2 apmērā.

Paredzēts arī realizēt teritorijas labiekārtošanu un apzaļumošanu, kas saistīta ar ieejas mezgla pārbūvi slēgta tipa aptiekai un būvlaukuma sakārtošanu pēc pārbūves darbu veikšanas saskaņā ar izstrādāto būvprojektu.

Tāpat paredzēta telpu aprīkošana ar medicīnas iekārtām, lai varētu pilnvērtīgi ekspluatēt jaunizbūvētās nodaļu telpas, kā arī tehnoloģiju iegāde, piegāde un montāža, kas ietver divas anestēzijas iekārtas operāciju nodaļā; datortomogrāfijas iekārta staru terapijas nodaļā topometrijas un simulācijas veikšanai; videoendoskopijas iekārtas komplektu operāciju nodaļas vajadzībām; digitālo mamogrāfijas iekārtu funkcionālās diagnostikas nodaļā; ultrasonogrāfijas iekārtu funkcionālās diagnostikas nodaļā; stacionāru digitāla rentgena iekārtu.

Laikā no 2010.gada līdz 2014.gadam piecu projektu ietvaros, ieguldot 26, 6 miljonus eiro Liepājas reģionālajā slimnīcā renovēts ap 40% telpu, sakārtota infrastruktūra, pilnveidota loģistika, uzlabota vide, piesaistīti jauni speciālisti.