Decembrī ir pārceltas divas darbadienas – pirmdiena, 23.decembris, pārcelts uz sestdienu, 14.decembri, un pirmdiena, 30.decembris, uz sestdienu, 28.decembri.

Tas darīts, elastīgāk organizējot darba laiku no valsts budžeta finansētajās iestādēs, atgādina Labklājības ministrija, raksta LETA.

LM pārstāve Marika Kupče skaidro, ka, pārceļot minētās darbadienas, būs iespējams nodrošināt darba nedēļas nepārtrauktību tajā nedēļā, uz kuru darbadiena būs pārcelta. Ģimenei tā būs iespēja vairāk laika pavadīt kopā, savukārt iedzīvotājiem – lielāks atpūtas dienu skaits pēc kārtas tajā nedēļā, no kuras darbadiena pārcelta.

Minētās izmaiņas attieksies uz tiem darbiniekiem, kuri strādā no valsts budžeta finansētajās iestādēs un kuriem noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai. Vienlaikus visas pašvaldības, komersanti un organizācijas, nosakot darba un atpūtas laiku, ir aicinātas ievērot attiecīgās darbadienas pārcelšanu.

Saskaņā ar Darba likumu darba laiks ir laika posms no darba sākuma līdz beigām, kurā darbinieks veic darbu un atrodas darba devēja rīcībā, izņemot pārtraukumus darbā. Darbinieka normālais dienas darba laiks nedrīkst pārsniegt astoņas stundas, bet normālais nedēļas darba laiks – 40 stundas.

Darba laika sākumu un beigas nosaka darba kārtības noteikumos, maiņas grafikos vai darba līgumā. Ja darba devējs vienu darbadienu, kas iekrīt starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku, nosaka par brīvdienu un pārceļ to uz sestdienu tajā pašā vai citā nedēļā tajā pašā mēnesī, darbadienas pārcelšanas gadījumā minētais darbs nav uzskatāms par virsstundu darbu. Nedēļas atpūtas laika ilgums pārcelšanas gadījumā nedrīkst būt īsāks par 35 stundām pēc kārtas.