Liepājnieka Sanda Dejus dibinātā uzņēmuma "Feksis" galaprodukts ir tīrs ūdens. Tiešā, ne pārnestā nozīmē, raksta laikraksts "Dienas Bizness".

Kurzemes biznesa inkubatora (KBI) SIA "Feksis" apvieno jaunus cilvēkus, kuri ieguvuši labu izglītību, aizrāvušies ar pētniecību un savu sāls pudu apēduši arī praksē.
 
Uzņēmums izstrādā inženiertehniskos risinājumus, tehnoloģijas ūdenssaimniecībā nepieciešamajām iekārtām. "Esam plaša profila speciālisti," puspajokam, pusnopietni saka uzņēmuma dibinātājs Sandis Dejus. Nākotnē iecerēts ne tikai piedāvāt inženieru prasmes, bet arī projektēt, izgatavot un montēt attīrīšanas iekārtas.

Sāk ar lāpstu

Par spīti jaunībai Sanda pieredze ūdenssaimniecības jomā ir ievērojama – nozarē viņš sāka strādāt 14 gadu vecumā, skolas brīvlaikā. "Sākumā pa grāvjiem," viņš smejas. "Tas nozīmē – ar lāpstu roc tranšejas, stellē trubas." Tīņa gados bijušas trīs profesijas, kuras vilināja Sandi – pavārs, aktieris un inženieris. Tomēr agri iegūtā pieredze, visu plusu un mīnusu apzināšana, kā arī ģimenes tradīcija – abi jaunā uzņēmēja vecāki ir ūdenstehnoloģiju inženieri – rosināja izvēlēties studijas Rīgas Tehniskajā universitātē. "Apguvu pāris programmu, kas nepieciešamas rasēšanai un projektēšanai, sāku piestrādāt kā rasētājs," viņš stāsta. Erasmus programmas ietvaros Sandis mācījies arī Zviedrijā, Lundas universitātē, kā arī praktizējies Norvēģijā, Norvēģijas Tehniskajā un dabaszinātņu universitātē un starptautiskajā inženierpētnieciskajā uzņēmumā SINTEF. Kad studējis maģistra programmā, paralēli strādājis būvniecības uzņēmumos, kopā ar RTU zinātniekiem par Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūta Ūdensinženierijas tehnoloģiju katedras zinātnisko līdzstrādnieku. Sandis iesaistījies starptautiskos pētījumos, kas tagad turpinās jau doktorantūras ietvaros. Ar matemātiskās modelēšanas palīdzību tiek veikti ūdensapgādes tīklu sistēmas aprēķini, lai saprastu, kā ūdensapgādes tīklos mainās dzeramā ūdens kvalitāte, vai tas, no krāna iztekot, būs garšīgs, dzidrs, brūns vai smakojošs. Pirms pāris gadiem plašu popularitāti guva S.Dejus zinātniskais darbs par dzeramā ūdens kvalitātes izmaiņām ūdensapgādes tīklā – ES finansētās pētījumu programmas SecurEau ietvaros RTU tika radīta eksperimentāla laboratorijas iekārta, kas paredzēta mikroorganismu izplatīšanās pētīšanai ūdensvados. Par sasniegumiem studijās un zinātnē Sandis iekļauts RTU zelta absolventu izlasē. Pagaidām gan pēc šiem pētījumiem Latvijā nav pieprasījuma, jo ūdensapgādes tīkli valstī vēl ir ļoti nepilnīgi, daudzviet jālikvidē padomju inženierijas sekas. Teorija apsteigusi praksi.

Mainīs pasauli

Ar tādu pieredzi, sasniegumiem un iestrādēm zinātnē nebūtu problēmu atrast labi apmaksātu algotu darbu. Tomēr S.Dejus izvēlējās reģistrēt pats savu firmu dzimtajā Liepājā un startēja Kurzemes Biznesa inkubatorā ar biznesa ideju. Strādājot dažādos uzņēmumos, Sandis labi iepazinis būvniecības jomu, redzējis arī ēnas puses. "Sapratu – lai nebūtu šo mīnusu, jāķeras pašam pie lietas," viņš pamato izvēli. Trīs domubiedri salikuši galvas kopā un radījuši atšķirīgu piedāvājumu notekūdeņu attīrīšanai. Latvijā, balstoties uz pieredzi padomju laikos, visbiežāk tiek izmantotas "caurplūdes" notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kurās ūdens nepārtrauktā režīmā tek cauri iekārtām. Tā kā Latvijā kanalizācijas sistēmā tiek ievadīti arī lietus notekūdeņi, stipra un ilgstoša lietua laikā pastāv izskalošanas risks – caurplūdes iekārtās intensīva ūdens straume var izskalot aktīvās dūņas, kas nodrošina notekūdens attīrīšanu. SIA "Feksis" piedāvā citu risinājumu – cikliskas darbības reaktorus. Tas nozīmē, ka notekūdeņu attīrīšanas iekārtās visi procesi notiek cikliski. Lai likvidētu aktīvo dūņu izskalošanas iespējamību, iekārtās ir izveidoti notekūdens uzkrāšanas rezervuāri, savukārt notekūdeņu attīrīšanai nepieciešamie bioloģiskie procesi secīgi tiek veikti reaktoros, līdz ar to nodrošinot identisku un pilnīgu notekūdeņu attīrīšanu neatkarīgi no notekūdens momentānās pieplūdes. Šādu sistēmu pasaulē, īpaši Rietumeiropā, diezgan bieži izmanto privātmājās, viesnīcās, maza mēroga stacijās. KBI uzņēmums mēģina šo sistēmu pielāgot pašvaldību mērogam. Tas ir iespējams, to pierāda Liverpūle, kur ar līdzīgu sistēmu tiekot apkalpoti aptuveni pusmiljons iedzīvotāju, zina teikt S.Dejus. "Mūsu risinājums ir nedaudz dārgāks uzstādot, taču tas atmaksājas ekspluatācijā, jo iekārtu energopatēriņš, kas veido galvenās iekārtu ekspluatācijas izmaksas, var būt pat par 60% mazāks nekā caurplūdes iekārtām," apgalvo uzņēmējs. Šāda tipa attīrīšanas iekārtas var pielāgot sezonālam noslogojumam, piemēram, vasarās, kad skolas nestrādā, iekārtu jaudu ir iespējams samazināt, nemainot notekūdeņu attīrīšanas efektivitāti un energopatēriņu uz katru attīrīto notekūdens kubikmetru, savukārt lietus sezonā, gluži pretēji, šo jaudu ir iespējams palielināt. Visas iekārtas ir aprīkotas ar attālinātas vadības sistēmu, līdz ar to visas šīs izmaiņas, kā arī ikdienas mērījumus var veikt ,sēžot dīvānā.  

Montēs paši

Jautāts par nākotnes plāniem, Sandis Dejus uzsver, ka galvenais tagad ir audzēt kapacitāti – gan finansiālo, gan arī zināšanas un pieredzi, lai varētu ne tikai izstrādāt inženiertehniskos risinājumus un projektēt iekārtas, bet arī tās uzstādīt. "Pagaidām ir tā, ka izstrādājam, sarēķinām, sazīmējam un ar lielāku būvkompāniju palīdzību īstenojam projektu dzīvē. Mērķis ir darīt to pašiem," viņš skaidro. Pirmais gads uzņēmēja statusā bijis grūts, jo pārliecināt klientus, ka ir vērts sākumā ieguldīt vairāk, lai iegūtu ilgtermiņā, nav vienkārši. Tomēr divi objekti bilancē ir – attīrīšanas iekārtas Gulbenes novada Lejasciemā un specifiskas attīrīšanas iekārtas medījumu gaļas pārstrādes rūpnīcai. Vairākos objektos asistēts ar padomu, lai gūtu pieredzi. Nākotnē noieta tirgu SIA "Feksis" saredz ārpus Latvijas, jo šādus infrastruktūras projektus iespējams īstenot tikai ar ES finansiālo atbalstu, taču šis avots Latvijā pēc pāris gadiem beigsies. Taču potenciāls ir ES kandidātvalstīs, kur tagad ļoti aktīvi norit būvniecība, tāpat perspektīvas S.Dejus saredz NVS. S.Dejus iesaka tiem, kuri domā par savu biznesu, izmantot inkubatora sniegto atbalstu – vizuālajai identitātei, mārketingam, kā arī griezties vienkārši pēc padoma. Jāapzinās, ka jaunam uzņēmumam darba laiks nav normēts – ja vajag, jāstrādā brīvdienās, vakaros, pat naktī. Jābūt gatavam daudziem izaicinājumiem, jāizglītojas. "Jāatceras, ka nav muļķīgu jautājumu, ir tikai muļķīgas atbildes. Galvenais ir nebaidīties un piecelties tieši par vienu reizi vairāk nekā nokrist," piebilst SIA "Feksis" dibinātājs.