Piektdien, 22. jūlijā biedrības "Impact Hub" telpās notika programmas "NVO Izaugsmes inkubators" pirmā cikla noslēgums, kurā programmas dalībnieki prezentēja savas organizācijas attīstības ieceres un potenciālās sadarbības aicinājumus. Pasākums noslēdza trīs mēnešu garu attīstības ciklu, kurā nevalstisko organizāciju vadītāji un pārstāvji no dažādām Latvijas vietām smēlās praktiskas zināšanas no pieredzējušiem NVO un biznesa jomas speciālistiem, informē biedrības vadītāja Dana Liniņa.

"NVO Izaugsmes inkubatora" programmā piedalījās 19 organizācijas no Liepājas, Dienvidkurzemes novada, Brocēniem, Kuldīgas, Dundagas un Augšdaugavas novada. Pasākumā savas organizācijas attīstības ceļu, sadarbības iespējas un ieguvumus "NVO Izaugsmes inkubatora" programmā prezentēja: biedrība "Brocēnu hokeja klubs", biedrība "4D – Darbs. Dienests. Drošība. Demokrātija", Kurzemes reģiona audžuģimenes biedrība "Estere", biedrība "Keep the Change", biedrība "Mantinieki", biedrība "LgSC", biedrība "Patvērums ģimenei", biedrība "Radi Vidi Pats", biedrība "Roku rokā RR", nodibinājums "Sociālā atbalsta un izglītības fonds (SAIF)", biedrība "Tabitas Sirds" un biedrība "Ziemupīte".

"NVO Izaugsmes inkubatora" programma palīdzēja objektīvi paraudzīties uz mūsu organizācijas esošo situāciju un atcerēties tos mērķus, kas bija piemirsušies. Pateicoties šai pieredzei, ar jaunu jaudu kalsim nākotnes plānus un soli pa solim tos realizēsim," stāsta biedrības "Keep the Change" vadītāja un "NVO Izaugsmes inkubatora" dalībniece Andra Štāle: "Katra programmas nodarbība sniedza savu pievienoto vērtību – citreiz tā bija motivācija turpināt iesākto, citreiz atbalsts un uzmundrinājums, taču lielākoties tas bija atgādinājums un "grūdiens" darīt to, ko vēlos, kas padodas un ir svarīgs sabiedrībai."

"Dalība "NVO Izaugsmes inkubatorā" ir atklājusi plašāku skatupunktu uz saviem resursiem, apzinoties iespējas, kas ir pieejamas un līdz šim nav tikušas novērtētas. Mani iedvesmoja uzņēmējdarbības principu pieeja NVO darbībai, jo tā veicina gan biedrību darbības kvalitātes pieaugumu, gan spēju sasniegt sabiedrībai svarīgu problēmu risinājumus," pārdomās dalās biedrības "LgSC" valdes priekšsēdētāja un "NVO Izaugsmes inkubatora" dalībniece Edīte Husare: "Programma sniedza iespēju dzirdēt iedvesmojošu, motivējošu un pieredzes bagātu personību lekcijas, kā arī individuālās konsultācijas palīdzēja sagatavoties noslēguma prezentācijām. Mūsu lielākais ieguvums šajā pieredzē ir skatupunkta maiņa: iespēja definēt it kā specifisku un šķietami reģionālu problēmu ārpus Latgales konteksta. Tas motivēja apgūt prasmi precīzāk sevi prezentēt, pārliecināt un aizraut tā, lai mūsu risināmie jautājumi kļūst saprotami arī citos Latvijas reģionos, un pārējie noticētu, ka mūsu darbība ir vajadzīga un svarīga. Priecājamies, ka kurzemnieki mūs pieņēma savā "pulciņā" un noteikti visus darāmo darbu ceļvežus varēsim turpināt izmantot arī tālākajā darbībā."

"NVO Izaugsmes inkubatora" treneris un biedrības "Impact Hub" valdes priekšsēdētājs Salvis Roga uzskata, ka nevalstiskās organizācijas ir nozīmīgs, taču līdz galam nenovērtēts resurss pašvaldībām un valsts sektoram: "Esmu lepns par biedrību vadītājiem un pārstāvjiem, kas trīs mēnešu garumā strādāja pie savas organizācijas novērtēšanas, mērķu formulēšanas un meklēja atbildi uz šķietami vienkāršu jautājumu – "kāpēc es daru to, ko es daru?" Jāpiebilst, ka nauda ir tabu temats mūsu sabiedrībā, taču bez tās nav iespējams paveikt tos labos darbus, ko dara nevalstiskās organizācijas. Vai tie būtu ziedojumi, projekti vai pakalpojumu pārdošana – man ir liels prieks, ka biedrības apzinās finansējuma piesaistes iespējas un ir gatavas darboties vēl aktīvāk kā līdz šim."

Nevalstisko organizāciju sektors sniedz nozīmīgu ieguldījumu valsts nodarbinātības, kultūras un reģionālo investīciju jomās, tādēļ ir nepieciešams veicināt nevalstisko organizāciju attīstību un izaugsmi, kā arī sadarbības un finansējuma iespējas gan lokālā, gan starptautiskā līmenī. Lai stiprinātu esošo nevalstisko organizāciju darbību un iedrošinātu jaunu organizāciju veidošanos, "NVO Izaugsmes inkubators" iedrošina nevalstisko organizāciju veidotājus un vadītājus uz pašpietiekamību un pilsonisko līdzdalību publiskajā telpā, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu, jaunu līderu veidošanos un pilsoniskās sabiedrības attīstību, iekļaujoties starptautisku iniciatīvu realizēšanā.

Nevalstisko organizāciju Izaugsmes inkubatora programmu īsteno biedrība "Impact Hub" sadarbībā ar biedrību "NEXT", uzņēmumu "Kurzemes Biznesa inkubators" un biedrību "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera". Programma tiek realizēta sadarbībā ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības NVO projektu konkursa finansiālu atbalstu.