Lai atbalstītu un veicinātu Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) attīstību Liepājā, biedrība "Impact Hub" dibina Skolēnu mācību uzņēmumu fondu jeb "SMU fondu", kas sniegs iespēju uzņēmējdarbībā ieinteresētajiem Liepājas skolēniem saņemt kvalitatīvu un pastāvīgu mentoru atbalstu, finansiālu atbalstu un iespēju apmeklēt iedvesmojošus, zināšanu un pieredzes bagātinošus pasākumus, informēja biedrības "Impact Hub Liepāja" sabiedrisko attiecību speciāliste Dana Liniņa.

"SMU fonda" iniciatīvas mērķis ir sniegt praktisku atbalstu skolēniem, sperot pirmos soļus savu uzņēmējdarbības ideju realizēšanā. Atbalsta ietvaros tiks nodrošināts gan finansiāls atbalsts materiālu iegādei, kuru pēc brīvprātības principa piešķirs Liepājas uzņēmēji, komersanti, organizācijas un privātpersonas, gan piesaistīti dažādu jomu mentori skolēnu ideju pilnveidošanai, kā arī būs iespēja piedalīties dažādos izglītojošos pasākumos. Tāpat fonda ietvaros plānots nodrošināt atbalstu SMU koordinatoriem un karjeras konsultantiem Liepājas mācību iestādēs, lai pilnveidotu sniegtā atbalsta metodes ikdienas darbā ar SMU. Lai aktualizētu jauniešu uzņēmējdarbības prasmju attīstības nozīmi, biedrība "Impact Hub" īsteno dažādas aktivitātes, kas cieši saistītas ar uzņēmējdarbības atbalstu un jauniešu līderības prasmju un uzņēmīguma attīstību, tādēļ "SMU fonds" kalpos kā viens no atbalsta instrumentiem biedrības mērķu sasniegšanai.   

SMU ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. Mācību nolūkos SMU pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē, t.i., skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. SMU nav juridiska statusa – tos pārstāv "Junior Achievement Latvia" (JA Latvia) (SMU iniciatīvas ilggadīgs organizētājs) un skolēna mācību iestāde. SMU konsultē un atbalsta SMU konsultanti un biznesa konsultanti.

"JA Latvia" ir sabiedriskā labuma organizācija un praktiskās biznesa izglītības eksperts Latvijas skolās, kā arī viens no 40 "JA Europe" un 118 "Worldwide" tīkla biedriem. "JA Latvia" katru gadu nodrošina Eiropā aprobētu un Latvijas vajadzībām pielāgotu praktiskās biznesa izglītības programmu un tās pieejamību aptuveni 120 000 skolēniem visā Latvijā un visos izglītības līmeņos. Tāpat "JA Latvia" nodrošina savu dalībskolu skolotājiem kvalifikācijas paaugstināšanas un tālākizglītības programmas gan Latvijā, gan ārzemēs. Organizācijas misija ir veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību, iesaistoties jaunatnes izglītošanā, uzņēmējspēju veicināšanā un jaunās uzņēmēju paaudzes veidošanā, mācību procesā sasaistot teorētiskās zināšanas ar praksi atbilstoši ekonomikai Latvijā, Eiropā un pasaulē.