Radošās pilnveides studija "Mākslas Pasāža RADI", sākoties jaunajam mācību gadam, uzņem jaunus dalībniekus mākslas izglītības programmā, informē biedrības pārstāve Ilze Elizabete Romančenko.

Radošās pilnveides studija "Māksla Pasāža RADI" visiem Liepājas bērniem un jauniešiem, kā arī pieaugušajiem sniedz iespēju apmeklēt vispusīgas un radošas nodarbības. Studijas piedāvātās licenzētajās izglītības programmās bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem bez vecuma ierobežojuma ir iespēja apgūt tādus vizuāli plastiskās mākslas mācību priekšmetus, kā kompozīcija, krāsu mācība, grafika un gleznošana.

Biedrība "Mākslas Pasāža RADI" savu radošo darbību uzsāka 2013.gada 9.maijā. Biedrība jau ilgstoši un aktīvi darbojas Liepājas pilsētas kultūras un mākslas dzīvē, piedāvājot bērniem un jauniešiem saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas. Studijas dalībnieki ar saviem darbiem regulāri piedalās dažādās izstādēs un projektos.

Profesionāli izstrādātā mācību metodika ir vērsta uz individuālu un motivētu pieeju, lai katrs audzēknis sajustu savu radošo potenciālu un gandarījumu par savu izaugsmi un sasniegtajiem rezultātiem. Priekšzināšanas nav nepieciešamas, galvenais ir vēlme mācīties un apgūt mākslu un vēlme radoši izpausties. Nodarbības notiek divas reizes nedēļā.

Radošās pilnveides studija "Mākslas PasāžaRADI" uzņem jaunus dalībniekus mākslas izglītības programmās bērnus no 4 gadu vecuma, jauniešus un pieaugušos bez vecuma ierobežojuma. Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālruni 26379177 vai rakstot uz e-pastu mp.radi@inbox.lv.

"Mākslas Pasāža RADI’’ atrodas Liepājas Latviešu biedrības nama 1. stāvā 110. telpā, ieeja no kino "Balle".