Skolas vasaras un rudens brīvlaikā bērniem un jauniešiem ar pašvaldības finansiālu atbalstu tiek organizētas atpūtas nometnes, kas ilgst vismaz nedēļu. Liepājas Izglītības pārvalde ik gadu izsludina bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, lai veicinātu un atbalstītu iniciatīvu nometņu rīkošanā, informē Izglītības pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Šogad bērnu un jauniešu nometņu projekti tiks pieņemti Liepājas elektronisko pieteikumu sistēmā pieteikumi.liepaja.lv.

Pirms projektu konkursa izsludināšanas tiks organizēts  seminārs tiešsaistē par elektronisko projektu iesniegšanu. Šobrīd gan Projektu konkurss vēl netiek izsludināts, ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus un ārkārtējo situāciju. Nometņu vadītāji un organizatori aicināti sekot līdzi informācijai pašvaldības mājaslapā un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Facebook kontā.

Paredzēts, ka piesakot nometni, jāveic autorizēšanās sistēmā, kas notiek izmantojot vienoto pieteikšanās moduli www.latvija.lv. Aizpildot pieteikumu, jānorāda informācija gan par pakalpojumu sniedzēju, gan plānotās nometnes veidu, plānoto dalībnieku skaitu, nometnes saturu, jāiesniedz apraksts par projekta gaitu un nometnes aktivitātēm, izmaksu pozīcijām, u.c. informāciju. Lai atvieglotu darbu un būtu saprotami pieteikuma izstrādes nosacījumi, ir izstrādātas  Konkursa pieteikuma aizpildīšanas vadlīnijas https://saite.lv/dZFqn.

Lai varētu uzlabot bērnu un jauniešu nometņu organizēšanas kārtību, Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde ir aktualizējusi nolikuma projektu „Liepājas pilsētas bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa nolikums”, kurā jaunā redakcijā izteikti konkursa kritēriji, kā ar uzlabotas projekta kontroles kārtības prasības, iepriekš konsultējoties ar sertificētiem nometņu vadītājiem, skolu pedagogiem, sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem un Izglītības pārvaldes speciālistiem. Nolikums 2021.gada 18.02. tika apstiprināts arī Domes sēdē un ar to var iepazīties https://saite.lv/34Xn4.

Tāpat vēršam uzmanību nometņu vadītājiem, kuriem nepieciešams iegūt apliecību (72 stundu kursi) vai  atjaunot nometņu vadītāja apliecību (36 stundu kursi) – informācija  pieejama nometnes.gov.lv/training.