Lai sniegtu plašāku atbalstu bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm, Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta "Kurzeme visiem" ietvaros bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) pieejamo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apjoms palielināts līdz 100 reizēm līdzšinējo 40 vietā. Projektu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar vietējām pašvaldībām, informē Liepājas Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Tas nozīmē, ka projekta ietvaros izvērtēto bērnu vecākiem nepieciešams sazināties ar Liepājas pilsētas domes Sociālo dienestu, lai pieteiktos papildus sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai. Vecākiem, kuru bērni jau izmantojuši projektā apmaksātās 40 sociālo pakalpojumu reizes, jāsazinās ar Sociālo dienestu, lai varētu saņemt vēl 60 sociālās rehabilitācijas pakalpojumu reizes.

Liepājā šobrīd pavisam 79 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem projekta "Kurzeme visiem" ietvaros izstrādāti individuālie atbalsta plāni. Šiem bērniem sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tiek kompensēti, atbilstoši plānā norādītajam.

Līdz šim Liepājā iespēju saņemt pakalpojumus projekta ietvaros izmantojušas 63 ģimenes, kurās audzina bērnus ar invaliditāti. Visbiežāk pieprasītie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ir fizioterapija, logopēda konsultācijas un mūzikas terapijas nodarbības.

Ka skaidro projekta "Kurzeme visiem" vadītāja Sandra Miķelsone-Slava, individuālo atbalsta plānu ģimenēm iespējams arī aktualizēt, lai bērnam projekta ietvaros tiktu kompensēti visvairāk nepieciešamie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pieejami arī pašiem vecākiem un audžuvecākiem, kuru bērniem ir noteikta invaliditāte un projekta "Kurzeme visiem" ietvaros izstrādāts individuāls atbalsta plāns. Projekta kompensētus sociālos pakalpojumus var izmantot viens vai abi vecāki, kopā nepārsniedzot 20 pakalpojuma reizes. Šo iespēju Liepājā līdz šim izmantojuši 52 bērnu vecāki.

Ar Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļu ārkārtas situācijas laikā iespējams sazināties attālināti pa tālr. 634 89668.

Ar plašāku informāciju par projektā pieejamo atbalstu iespējams iepazīties www.liepaja.lv/projekti/kurzeme-visiem/

Par projektu "Kurzeme visiem"

Projekts "Kurzeme visiem"  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. To no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu gandrīz 8,29 miljonu eiro apmērā īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru "Kurzeme". Valsts mērogā deinstitucionalizācijas procesa ieviešanu koordinē Labklājības ministrija, un to īsteno visā Latvijā – Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas plānošanas reģionos. Vairāk par projektu www.kurzemevisiem.lv un Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.