Šonedēļ Liepājas pilsētas Sociālais dienests rīkoja Denstitucionalizācijas (DI) darba grupas sēdi, kurā informēja par projekta "Kurzeme visiem" gaitu un rezultātiem Liepājā.  Šis projekts, kurš  Liepājā tiek īstenots kopš 2015. gada sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu, noslēgsies šoruden. Pateicoties projektam, līdz šā gada 1. septembrim liepājnieki varējuši saņemt papildus sociālos pakalpojumus, kuriem izlietots vairāk nekā 1,5 milj. eiro Eiropas Sociālā fonda finansējuma, portālu informēja sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Ar ESF līdzfinansējuma palīdzību Kurzemes plānošanas reģiona projekta "Kurzeme visiem" ietvaros Liepājas pašvaldība apguvusi ap 1,5 milj. eiro, nodrošinot sabiedrībā balstītus pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem.

Liepājā projekta laikā bijis iespējams sniegt līdz šim nebijušu atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem, viņu vecākiem un cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). Kā informēja Sociālā dienesta projektu daļas vadītāja Laura Pakule - Krūče, projekta ietvaros sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus Liepājā septiņu gadu laikā kopumā saņēmuši 42 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), sociālās rehabilitācijas pakalpojumus – 114 bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un 102 bērnu ar FT vecāki. 71 bērns izmantojis "Atelpas brīža" pakalpojumu, 26 bērni saņēmuši sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā. Bērnu atbalsta centrs "Dzintari" jaunajā mājā Salmu ielā  53 ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu saņem 8 bērni. Tādu pašu māju astoņiem bērniem plānots līdz gada beigām atvērt Kuldīgas iela 20.

2022. gadā projektā "Kurzeme visiem" iesaistītajiem bērniem ar FT un viņu likumiskajiem pārstāvjiem tika  noņemts ierobežojums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas reižu skaitam, un projektā  iesaistītās un izvērtētās ģimenes tos varēja izmantot atkārtoti. Vairāku bērnu vecāki arī atzīst, ka, pateicoties vairākkārt saņemtajam atbalstam, bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem ir konstatēta situācijas uzlabošanās.

Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi ne tikai uzlabo dzīves kvalitāti bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT)  un viņu vecākiem, cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), bet sniedz būtisku atbalstu viņu tuviniekiem un ģimenēm, ļaujot vecākiem strādāt, iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, neveltot pilnīgi visu savu laiku tuvinieka ar invaliditāti aprūpei.   
 
Šī gada vasarā sāka darboties Grupu dzīvokļi Viršu ielā 9/11, kur 10 dzīvokļos dzīvo 16 cilvēki ar GRT, kuri uzsākuši patstāvīgu dzīvi sabiedrībā. Grupu dzīvokļu vadītājs Dāvis Strazds pastāstīja, ka  atbalsta personāls galvenokārt iedrošina, atbalsta un palīdz saprast, kā ir dzīvot reālu dzīvi reālos apstākļos – plānot savu budžetu, apgūt iepirkšanās prasmes, gatavot ēdienu, lietot sadzīves tehniku, uzturēt kārtībā telpas un savu apģērbu, kontrolēt savas emocijas un tikt galā ar stresa situācijām, jēgpilni pavadīt brīvo laiku utt. Kopš atvērti Grupu dzīvokļi, notikušas 84 kopīgas nodarbības un sniegts darbinieku atbalsts 1399 situācijās.

Savukārt Dienas centra un Specializēto darbnīcu Teodora Breikša ielā 16/20 vadītāja Maija Agatina informēja, ka radošu darba terapeitu vadībā darbnīcās tiek nodarbināti pavisam 18 klienti. Katram tiek atrasta nodarbe, kas viņam vislabāk padodas – papildus plānotajai sveču liešanai un papīra dizainam notiek zīda apgleznošana, izšūšana, dekupāža u.c. Tas, ko īsā laikā paveikuši Specializēto darbnīcu klienti un ilgākā laikā – Dienas centra apmeklētāji, ikvienam interesentam šobrīd apskatāms centra radošo darbu izstādē Liepājas Olimpiskā centra Rožu zāles foajē, kura būs atvērta  līdz 23. septembrim.   

ERAF projekta "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai" ietvaros Liepājā izveidoti pavisam četri jauni infrastruktūras objekti sociālo pakalpojumu sniegšanai arī turpmāk.  

Projekts "Kurzeme visiem"  Kurzemē un Liepājā tiek īstenots kopš 2015. gada, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti, bērniem ar FT un bērniem no ārpusģimenes aprūpes. Projektu no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru "Kurzeme". Valsts mērogā deinstitucionalizācijas procesa ieviešanu koordinē Labklājības ministrija, un to īsteno visā Latvijā – Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas plānošanas reģionos. Vairāk par projektu ŠEIT, Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā un portālā liepaja.lv sadaļā "Kurzeme visiem".