Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir aicinājusi četras Latvijas pašvaldības – Cēsis, Daugavpili, Liepāju un Ventspili – iesniegt pieteikumus inovāciju centru izveidei, lai veicinātu skolēnu karjeras izvēli un zināšanu attīstību STEM jomās, aģentūra LETA uzzināja aģentūrā.

Pērnā gada novembrī valdība atbalstīja četru inovāciju centru izveidi četru gadu laikā, kopumā atvēlot 7,06 miljonus eiro. Kā aģentūrai LETA toreiz paskaidroja Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM), šis projekts neparedz jaunu centru būvniecību. Projekta laikā paredzēts radīt vidi, kas ietver jaunus vai uzlabotus izglītības tehnoloģijas rīkus, mācību metodes, mācību programmas un veidus, kā izglītojamajiem mācīties un strādāt kopā, uzsvēra ministrijā.

Tā mērķis ir veicināt izglītojamajiem zināšanu attīstību un karjeras izvēli zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātnes un matemātikas (STEM) jomā, divpusējās sadarbības rezultātā izveidojot inovācijas centrus, kuros izstrādā un īsteno izglītojamajiem un pedagogiem izglītojošas programmas, darbnīcas, koprades telpas, koprades laboratorijas un citus interaktīvus pasākumus STEM jomā.

Šonedēļ VIAA nosūtīja uzaicinājumus Cēsu, Daugavpils, Liepājas un Ventspils pilsētas pašvaldībām iesniegt pieteikumus jau iepriekš noteiktajam projektam. Projektu iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 6.marts.

Kā ziņots, Latvijā līdz 2024.gada 30.aprīlim kopumā plānots izveidot četrus inovāciju centrus – Cēsīs, Daugavpilī, Ventspilī un Liepājā –, kuriem katram būs sava specializācija STEM jomā. Plānots, ka Cēsīs inovāciju centrs fokusēsies uz kosmosa nozari, Daugavpilī – uz uzņēmējdarbību, īpaši uzņēmējspējas un karjeras attīstību STEM jomā. Savukārt iecerēts, ka Liepājas inovācijas centrā jaunieši apgūs vides zinātnes, savukārt Ventspilī – dabaszinātnes un informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.

Inovāciju centrus plānots izveidot ar Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējumu. Kopējais iezīmētais finansējums šim mērķim ir 7 058 824 eiro. Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums šim projektam paredzēts 15% apmērā jeb 1 058 824 eiro, savukārt Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums paredzēts 85% jeb sešu miljonu eiro apmērā.

Līdzfinansējumu saņems – Cēsu novada pašvaldība, Daugavpils pilsētas pašvaldība, Liepājas pilsētas pašvaldība un Ventspils pilsētas pašvaldība, kurām arī pašām būs jālīdzfinansē 10% no projekta kopējā budžeta. Kopējā pašvaldību līdzfinansējuma summa plānota 715 618 eiro apmērā.

Tāpat ministrija uzsver, ka 10% no programmas izmaksām tiks izmaksātas pēc projekta noslēguma, līdz ar to šie 10% pašvaldībai ir sākotnēji jāiegulda no saviem līdzekļiem, kas tiks atmaksāti, ja izmaksas tiks izlietotas pilnā plānotajā apmērā un nebūs konstatētas neatbilstības.

2019.gadā projekta īstenošanas administratīvajiem izdevumiem tika paredzēti 98 119 eiro, no kuriem valsts budžeta finansējums bija 15% apmērā. Šogad programmai paredzēti līdzekļi 2 960 593 eiro apmērā, no tiem administratīvajiem izdevumiem paredzēti 98 119 eiro, kā arī tiks piešķirts avanss 40% apmērā projektu īstenošanai, proti, 2 576 227 eiro, no kuriem valsts budžeta finansējums ir 15%, bet pašvaldību finansējums 10% apmērā jeb 286 247 eiro.

2021.gadā programmas īstenošanai paredzēti 2 244 974 eiro, no tiem administratīvajiem izdevumiem paredzēti 98 119 eiro, tiks piešķirts starpposma maksājums projektu īstenošanai 30% apmērā, proti, 1 932 170 eiro un pašvaldību līdzfinansējums 10% apmērā – 214 685 eiro.

Nākamajā gadā inovāciju centru izveidei paredzēti 1 529 357 eiro. Administratīvajiem izdevumiem paredzēti 98 119 eiro un iesaistītajām pašvaldībām tiks piešķirts starpposma maksājums projektu īstenošanai 20% apmērā – 1 288 114 eiro un pašvaldībām būs jānodrošina līdzfinansējums 143 124 eiro apmērā.

2023.gadā programmai paredzēti 813 738 eiro, no tiem administratīvajiem izdevumiem paredzēti 98 119 eiro un tiks piešķirts gala maksājums 644 057 eiro apmērā, kā arī pašvaldībām būs jānodrošina līdzfinansējums 71 562 eiro.

IZM norādīja, ka 2024.gadā pēdējie izdevumi būs saistīti ar programmas noslēgšanu un pašvaldībām tiks piešķirti 95 172 eiro administratīvajiem izdevumiem.

Pērn 27.augustā tika parakstīts programmas līgums un līdz 30.novembrim tika plānots apstiprināt programmas ieviešanas noteikumus, savukārt projektu pieteikumu pieņemšanas sākšana bija plānota decembrī.