Apkures izdevumu daļējai kompensēšanai Liepājas valstspilsētā laika posmā no šī gada 1.oktobra līdz 28. novembrim saņemti 4005 iedzīvotāju pieteikumi. 2710 no tiem ir iesniegti elektronisko pieteikumu sistēmu epakalpojumi.lv, bet 1295 – klātienē, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

No visiem 4005 saņemtajiem pieteikumiem par malku saņemts 3827 pieteikums (par malku bez čeka – 3812 pieteikumi), par granulām un briketēm – 166 pieteikumi un par elektroenerģiju (elektroenerģijas lietotājiem, kuru patēriņš ir lielāks par 500 kWh mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh, ja elektroenerģija tiek izmantota apkurei) – 12 pieteikumi.

No visiem iesniegtajiem pieteikumiem, atbalsts ir piešķirts 3697 iedzīvotājam –  piešķirts atbalsts ar precizētu summu – 49 pieteicējiem, ir atteiks atbalsts – 157 pieteicējiem, ir iesniegti pieteikumi, bet vēl nav izskatīti – 102 pieteikumi.

Atgādinām iedzīvotājiem, ka par malku, kas iegādāta līdz šī gada 31. augustam un kurai nav maksājuma apliecinoša dokumenta, pieteikumus atbalsta saņemšanai var vēl iesniegt tikai līdz 2022. gada 30. novembrim.

Par malku, kas iegādāta no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim, kā arī par koksnes briketēm un koksnes granulām atbalstam var pieteikties līdz 2023. gada 30. aprīlim, savukārt par elektroenerģijas izmantošanu apkurei (elektroenerģijas lietotājiem, kuru patēriņš ir lielāks par 500 kWh mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh, ja elektroenerģija tiek izmantota apkurei) – līdz 2023. gada 31. maijam.

Iesniegumus var iesniegt divos veidos:

• elektroniski – pieteikumus iesniedzot elektronisko pieteikumu sistēmā epakalpojumi.lv. Ja rodas jautājumi par iesniegšanas procesu, aicinām zvanīt uz zemāk norādītājiem tālruņa numuriem;
• klātienē, ja nav pieeja e-pakalpojumiem – ierodoties Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centrā  Rožu ielā 6 vai Peldu ielā 5, kur iedzīvotāji tiks apkalpoti pēc iepriekšēja pieraksta. Iedzīvotāji var zvanīt pa tālruņa numuriem un pieteikties rindā uz klātienes konsultāciju un dokumentu iesniegšanu pa tālruni 25 780 904 – klientu apkalpošanas centrs Rožu ielā 6, vai 25 780 905 – klientu apkalpošanas centrs Peldu ielā 5.

Iesniedzot pieteikumu par atbalstu elektroenerģijas izmantošanu apkurei, jāņem vērā, ka atbalsts tiek sniegts tikai par mēnesī patērēto elektroenerģiju (atbalsts netiek piešķirts par pārvaldes un sadales pakalpojumiem, akcīzes nodokli, apdrošināšanu, u.c.). Par patērēto elektroenerģiju pamatojuma dokuments der tikai rēķins (neder kartītes, līgumi, izlīdzināto maksājumu aprēķini). Aizpildot pieteikumu, lūdzam ņemt vērā rēķinā norādītās pozīcijas.

Tiem iedzīvotājiem, kuriem ir dabasgāzes vai centralizētās siltumenerģijas apkure, atbalstu piemēro automātiski mājsaimniecību rēķinos.

Vairāk informācijas: www.em.gov.lv/lv/valsts-atbalsts-20222023-apkures-sezona