15.februārī Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā skolotāja Renarta Purmaļa vadībā notika mājturības un tehnoloģiju olimpiāde kokapstrādes tehnoloģijās, kurā kopumā piedalījās 35 skolēni.

Teorijas daļā 6. – 9.klašu zēnu zināšanas tika pārbaudītas uzturmācības, metālapstrādes, kokapstrādes, grafiskās valodas, mājsaimniecības un materiālmācības jomās, izmantojot modernās informācijas tehnoloģijas. Savukārt, praktiskajā daļā jaunieši klaudzināja āmurus, trina zāģus un veidoja lietaskoku – objektu "Futbola spēle". Puišus sagatavoja un darbus vērtēja Liepājas skolu pedagogi.

Mājturības un tehnoloģiju metodiskās apvienības vadītājs Jānis Rudzītis ir pārliecināts – pienākuši laiki, kurā mācību process pieprasa interaktīvu, kreatīvu, asprātīgu un mūsdienīgu darbošanos, tādējādi attīstot skolnieku praktiskās iemaņas, tās saistot ar ikdienu. Arī turpmāk mērķis ir apzināt un popularizēt novitātes izglītības jomā Liepājā un veicināt jaunu ideju ieviešanu, kas izglītojamajiem nodrošina labāku zināšanu un prasmju apguvi stundās un ārpusstundu aktivitātēs. Šāda veida sadarbība stiprina jomas pārstāvju saliedētību un pārliecību par mājturības un tehnoloģiju nepieciešamību izglītības sistēmā.

Uzvarētāji 6. – 7.klašu grupā:
1.vieta – Roberts Larins (Liepājas pilsētas 12.vidusskola, skolotāja T.Perčatkina)
2.vieta – Ralfs Šuba (Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, skolotājs R.Purmalis)
3.vieta – Roberts Šakarnis (Liepājas Centra sākumskola, skolotājs A.Eglītis)

Uzvarētāji 8. – 9.klašu grupā:
1.vieta – Jānis Straume (Liepājas Katoļu pamatskola, skolotājs G.Lociks)
2.vieta – Ivans Guks (Liepājas 3.pamatskola, skolotāja O.Petrova)
3.vieta – Daniels Zauka (J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola, skolotājs H.Kulmanis)