Otrdien, 13.decembrī, Liepājas Universitātes Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padomes sēdē Lāsma Ozoliņa-Ulmane aizstāvēja darbu un ieguva doktora grādu pedagoģijā.

Ozoliņa-Ulmane aizstāvēja darbu par tēmu "Tehnoloģiskais atbalsts mācīšanās, sadarbojoties pedagoģiskās pieejas īstenošanā kombinētajās stundās”.

Darba zinātniskā vadītāja bija asociētā profesore Rita Ukstiņa, zinātniskā konsultante profesore Alīda Samusēviča. Viena no darba recenzentēm, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas profesore Anita Petere atzina: "Jau pusotru gadu vecs bērns ļoti labi prot rīkoties ar aplikācijām mobilajā telefonā, tāpēc mums ir jāsaprot, kā izmantosim tehnoloģijas, kas ienāk mūsu dzīvē. Pētījums palīdz radikāli mainīt uzskatus par mācībām e-vidē.”

Promocijas darba anketēšanā piedalījās gan studenti, gan docētāji. Anketēšana un intervijas atklāj, lai arī studentu un docētāju prasmes e-vidē ir ļoti dažādas, izvēloties kombinētās studijas (kontaktnodarbības un e-studijas), tiek bagātināts studiju process.