Trešdien, 20.oktobrī, pulksten 18 uz tiešsaistes sarunu vakaru aicina biedrība "Radi Vidi Pats", lai runātu par jautājumiem, kas skar jauniešus Liepājā – kāda ir viņu dzīve, izaugsmes iespējas un motivācija dzīvot Liepājā, informē projekta "Radi Liepāju pats" sabiedrisko attiecību vadītāja Ilze More.

Kā jūtas jaunieši Liepājā? Kāda ir motivācija turpināt šeit mācības, profesionālo izaugsmi un turpmāko dzīvi? Un, kā sabiedrība varam līdzēt risināt trūkumus jomās, kurās tādi ir? Sarunu vakarā "Pilsēta jauniešiem" centīsimies meklēt atbildes uz šiem un citiem jautājumiem.

Arī Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmā 2022.–2027.gadam, kas ir izstrādes procesā, jaunieši noteikta kā viena no prioritātēm – "Liepājas jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem ir nozīmīga sabiedrības daļa, kurā nepieciešams nodrošināt labvēlīgu vidi jaunatnes sabiedrisko iniciatīvu tapšanai un īstenošanai, kā arī neformālās izglītības ceļā veicināt dzīvei nepieciešamo prasmju, zināšanu un kompetenču apgūšanu. Tādējādi tiks veicināta pašas jaunatnes dzīves kvalitātes uzlabošanās, kā arī sekmēts tās gaidāmais pienesums sabiedrības labklājībā."

Aicināti piedalīties gan paši jaunieši, viņu vecāki, jauniešu nevalstisko organizāciju pārstāvji un citi interesenti (ne tikai no Liepājas). Pasākums norisināsies ar platformas Zoom starpniecību. Lai pieteiktos dalībai, rakstīt uz info@radividipats.lv

Sarunu vakars norisināsies projekta "Radi Liepāju pats" ietvaros. Projektu "Radi Liepāju pats" finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds". Pasākums var tikt fotografēts un filmēts. Iegūtie materiāli var tikt izmantoti "Radi Vidi Pats" un Aktīvo iedzīvotāju fonda komunikācijā.