No 25. līdz 28. martam ikviens aicināts apmeklēt LiepU Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes (PSDF) Logopēdijas centra pasākumus Zinātnes un radošuma dienu ietvaros.

No 25. līdz 28. martam LiepU PSDF Logopēdijas centrā, Lielā ielā 14, 138. telpā, būs skatāma studiju programmas "Logopēdija" studentu jau par tradīciju kļuvusī izstāde, kurā aplūkojami valodas traucējumu korekcijas materiāli un logopēdiskās spēles pirmsskolas un skolas vecuma bērniem ar runas un valodas traucējumiem. Spēles runas un valodas bāzes funkciju attīstīšanai un pilnveidei, vingrinājumi skaņu izrunas korekcijai un precizēšanai, fonemātiskās uztveres, analīzes un sintēzes attīstīšanai, vārdu krājuma paplašināšanai, valodas gramatiskās struktūras pilnveidei, rakstu valodas attīstīšanai un korekcijai izstrādāti sadarbībā ar studentu prakšu vadītājiem.

Izstāde apskatāma 25.martā pulksten 16 – 18, 26. martā pulksten 14 – 16, 27. martā pulksten 9 – 17 (lekciju pārtraukumu laikā) un 28. martā pulksten 12 – 17 (lekciju pārtraukumu laikā). Lekciju laiki atrodami LiepU mājas lapā: http://www.liepu.lv/lv/290/lekciju–laiki .

Savukārt 27.martā pulksten 17 Lielā ielā 14, 303.telpā, notiks LiepU PSDF Logopēdijas centra 5. zinātniski praktiskais seminārs, kurā tiks apkopoti logopēdijas prakšu rezultāti studentu profesionālo kompetenču veidošanās procesa kontekstā, kā arī aktualitātes logopēdijas jomā Latvijā un Eiropā. Uz semināru aicināti logopēdijas speciālisti, kas piedalās prakšu vadīšanās, kā arī ikviens interesents. Semināra noslēgumā būs iespēja izjautāt korekcijas materiālu autorus, kā arī apskatīt studiju programmas "Logopēdija" studentu izstādi.

Ar LiepU Zinātnes un radošuma dienu pasākumu plānu var iepazīties šeit www.liepu.lv/zinatnesunradosumadienas , informē LiepU sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Milberga.