Liepājas Izglītības pārvalde šodien izsūtījusi visām skolām rīkojumu – aicinājumu atcelt brīvdienu ceļojumus uz ārvalstīm.

Skolas šobrīd apzina iespējas un resursus, vāc informāciju un pārdomā variantus, kā nepieciešamības gadījumā apmācības varētu noritēt attālināti, portāls irliepaja.lv uzzināja pašvaldībā.

Situācijā, kad saistībā ar koronavīrusa Covid -19  izplatību ir stingrs aicinājums neapmeklēt jau vairākas valstis un vīrusa izplatības dēļ aktualizēti ceļojuma brīdinājumi uz vairākām Eiropas un Skandināvijas valstīm, šobrīd ir ļoti svarīga katra individuālā atbildība.


"Ņemot vērā to, ka tuvojas skolēnu brīvdienas, lūgums vecākiem būt ļoti atbildīgiem un ievērot atbildīgo dienestu rekomendācijas, pārcelt plānoto ceļojumu un atlikt braucienu uz periodu, kad situācija būs kļuvusi veselībai drošāka un paredzamāka. Liels paldies ikvienam liepājniekam par jau līdz šim izrādīto atbildību un sapratni,” atzina Liepājas pilsētas priekšsēdētājs Jānis Vilnītis.

No 16. līdz 20. martam skolēnu brīvlaikā dosies 1. līdz 11 klašu skolēni, bet no 23. līdz 27. martam – 12. klašu skolēni. Piedāvājam vecākiem iepazīties ar rīkojumu.

"Ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumus, Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde aicina:

izvērtēt darba vizīšu nepieciešamību Covid -19 izplatības laikā;

pārrunāt ar izglītojamo vecākiem un izglītojamajiem par ceļojumu riskiem, minot Slimību profilakses un kontroles centra noteiktās koronavīrusa "Covid-19" skartās valstis, uz kurām aicina neceļot, un no kurām atgriežoties, ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi. Lai ierobežotu koronavīrusa Covid -19 turpmāku izplatību, ikviens vecāks aicināts ļoti atbildīgi izturēties un ievērot atbildīgo dienestu rekomendācijas neapmeklēt vīrusa skartās valstis. Šobrīd ir stingrs aicinājums neapmeklēt sešas valstis – Itāliju, Japānu, Dienvidkoreju, Ķīnu, Irānu un Singapūru, bet vēl par daudzām citām pasaules valstīm ir ieteikums izvērtēt nepieciešamību tās apmeklēt.


Ja skolēns būs apmeklējis kādu no Covid -19 riska skartajām valstīm, bērniem pēc atgriešanās būs jānodrošina 14 dienu karantīna.

Iesakām visiem ceļotājiem būt piesardzīgiem un rūpīgi izvērtēt konkrētā ceļojuma nepieciešamību. Ceļotājiem pašiem ir jāpieņem atbildīgs lēmums, vai apmeklēt minētās valstis;


izvērtēt nepieciešamību organizēt masu pasākumus;


regulāri informēt skolēnus, vecākus un pedagogus par nepieciešamajiem profilakses pasākumiem, tajā skaitā strikti ievērot personisko higiēnu un skolas telpu uzkopšanas regularitāti;

papildināt dezinfekcijas līdzekļu krājumus un veikt papildus roku, virsmu, grīdu un inventāra dezinfekciju, īstenojot  Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus un norādes.

Papildus augstāk minētajam, Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde lūdz:


ziņot par plānotajiem pedagogu un izglītojamo pieredzes apmaiņu braucieniem martā un aprīlī;


apzināt un iesniegt informāciju par izglītojamo ceļojumu plāniem martā un aprīlī;


izvērtēt iespēju izglītības iestādēs mācību procesu organizēt attālināti, ja būs tāda nepieciešamība, paredzot, ka mācības varētu organizēt divu līdz četru nedēļu garumā, sniedzot informāciju Izglītības pārvaldei.

Papildus informējam, ka 2020. gada 10. martā Izglītības un zinātnes ministrija ir nosūtījusi vēstuli visām Latvijas izglītības iestādēm ar lūgumu apkopot informāciju no skolēnu vecākiem, ja skolēnu brīvlaikā plānots ārvalstu ceļojums.

Prasīto informāciju lūgums iesūtīt Izglītības pārvaldei līdz 13.marta pulksten 12.30”.

Rīkojumu parakstījusi pārvaldes vadītājas p.i. L.Markus-Narvila