Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteris sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina fabriku no 8. līdz 10.oktobrim klātienē Liepājā, biedrības "Green Tech HUB" ēkā (Strautu iela 4) kā arī tiešsaistē organizē zaļo un viedo pašvaldību hakatonu "Climathon", informē klastera sabiedrisko attiecību vadītāja Daira Bērtule.

Dalībai hakatonā iespējams pieteikties līdz 1.oktobrim, aizpildot pieteikuma anketu pasākuma mājaslapā šeit: https://climathon.rtu.lv/.

"Climathon" dalībnieki 48 stundu garumā starpdisciplinārās komandās radīs inovatīvus risinājumus Latvijas pašvaldību identificētiem izaicinājumiem, kas saistīti ar Eiropas jaunās izaugsmes stratēģijas – Eiropas Zaļā kursa –  prioritātēm. Hakatona izaicinājumi aptver dažādus tematus – ilgtspējīga mobilitāte, aprites ekonomika, energoefektivitāte, ilgtspējīgas pārtikas ķēde, bioloģisko atkritumu apsaimniekošana, pielāgošanā klimata pārmaiņām pilsētvidē. Izaicinājumi izstrādāti kopā ar Liepājas, Valmieras, Gulbenes, Smiltenes, Ventspils, Kuldīgas, Cēsu pašvaldībām. Uzzini vairāk par pašvaldību izvirzītajiem izaicinājumiem šeit: https://climathon.rtu.lv/.

"Jau šobrīd ir skaidrs, ka ceļā uz ilgtspējīgāku, zaļāku un drošāku nākotni visiem būs jāstrādā kopā. Hakatons "Climathon" ir viena no platformām, kur tikties pašvaldību pārstāvjiem un pilsētu iedzīvotājiem, lai, kopā risinot aktuālus klimata un ilgtspējas izaicinājumus, radītu vienotu nākotnes vīziju, potenciāli veiksmīgas biznesa idejas un inovācijas," stāsta biedrības "Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris" valdes locekle Anete Grundberga.

Hakatonam pieteikties aicināts ikviens interesents – gan individuāli, gan pilnībā nokomplektētās komandās 2–5 dalībnieku sastāvā. Tiem, kuri būs pieteikušies individuāli vai arī nepilnās komandās, tās tiks veidotas pirms hakatona. Komandām būs jārada novatoriski un ilgtspējīgi risinājumi un biznesa idejas, kuras hakatona laikā varēs attīstīt dažādu nozaru ekspertu – uzņēmējdarbības, mārketinga, ilgtspējas – un pašvaldību speciālistu pavadībā, tā dodot savu pienesumu ilgtspējīgiem un uz pozitīvu ietekmi balstītiem projektiem un biznesa idejām un Latvijas ilgtspējīgākai attīstībai. Komandu piedāvātos risinājumus hakatona noslēgumā vērtēs profesionāla žūrija. Labāko ideju autori saņems balvas un atbalstu idejas tālākajai realizācijai. Balvu fonds 3000 eiro.

Hakatonu rīko RTU Dizaina fabrika, kas pilda arī Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) koprades kontaktpunkta "EIT Climate-KIC Hub Latvia" funkcijas, sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un Valmieras Attīstības aģentūru, Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteri un "EIT Food Hub Latvia".

Hakatons "Climathon" ir starptautiska iniciatīva, kas oktobrī vienlaikus notiks vairāk nekā 100 pasaules pilsētās, to skaitā arī Latvijas pilsētās Liepājā un Valmierā, radot tūkstošiem praktisku risinājumu klimata pārmaiņu izraisītām problēmām. Tā ir viena no EIT (European Institute of Innovation and Technology) klimata zināšanu un inovāciju kopienas "Climate-KIC" programmām, ko Latvijā jau vairākus gadus organizē RTU Dizaina fabrika.