Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde no 12.aprīļa līdz 30.aprīlim aicina iesniegt pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai konkursā par bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu 2021.gada vasaras un rudens brīvlaikos, informē pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Atpūtas un sporta nometnes tiek organizētas, lai veicinātu bērnu un jauniešu daudzpusīgu kompetenču un nepieciešamo dzīves prasmju veidošanos, vienlaicīgi sekmējot nometņu darbības kvalitāti, kā arī lai Liepājas skolēniem nodrošinātu produktīvu un mērķtiecīgu brīvā laika pavadīšanas un nodarbinātības iespējas un veicinātu veselīgu dzīvesveidu, jaunu zināšanu, dzīves un karjeras vadības prasmju apguvi.

Bērnu un jauniešu nometņu projektu līdzfinansēšanas konkurss ir atklāts un tajā var piedalīties – valsts un pašvaldības institūcijas, fiziska persona, ja tā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta komercreģistrā kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs un juridiska persona, kuras rīko bērnu un jauniešu nometnes Liepājas pilsētas izglītojamajiem. Pašvaldības budžetā šogad nometņu atbalstam ieplānots līdz 45 000 eiro. Atbilstoši konkursa nolikumam pašvaldība var piešķirt līdzfinansējumu apmērā līdz 70% no projekta kopējām izmaksām. Minimālajam nometnes dalībnieku skaitam jābūt 20 skolēniem, nometnes ilgums vasaras nometnēm – septiņas dienas; rudens nometnēm – piecas dienas un nometnes programmas ilgums dienas nometnēm ir ne mazāks, kā sešas stundas dienā.

Lai uzlabotu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanas kārtību, ir aktualizēts "Liepājas pilsētas bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa nolikums”, kurā jaunā redakcijā izteikti konkursa kritēriji, kā ar uzlabotas projekta kontroles kārtības prasības. Ar nolikumu var iepazīties https://saite.lv/34Xn4.

Šogad bērnu un jauniešu nometņu projekti tiks pieņemti Liepājas elektronisko pieteikumu sistēmā pieteikumi.liepaja.lv. Piesakot nometni, būs jāveic autorizēšanās sistēmā, kas notiek izmantojot vienoto pieteikšanās moduli www.latvija.lv. Lai atvieglotu darbu un būtu saprotami pieteikuma izstrādes nosacījumi, ir izstrādātas Konkursa pieteikuma aizpildīšanas vadlīnijas https://saite.lv/dZFqn.

Nometņu projektu iesniedzējiem 20.aprīlī pulksten 13 tiks organizēts seminārs tiešsaistē par elektronisko projektu iesniegšanu. Lai saņemtu saiti uz videokonferenču rīku Zoom Meeting, interesentiem lūgums pieteikties, rakstot Izglītības pārvaldes Ekspertei jaunatnes un karjeras jautājumos Aelitai Jankovskai uz e-pastu aelita.jankovska@liepaja.edu.lv.

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, nometņu vadītājiem ir jābūt gataviem mainīt nometnes programmu un nometņu norises datumus, ja to pieprasīs aktuālās epidemioloģiskās normas, kā arī sekot līdzi MK izdotajiem grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība".