Kā  vēsta Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca, 75 gadu jubileju šodien svin skolotāja, mecenāte, aktīva sabiedriskā darbiniece Valtraute Tīzenhauzena.

Skolotāja un mecenāte Valtraute Tīzenhauzena (vāciski – Waltraut Freifrau von Tiesenhausen, dzimusi – Glāzenapa) dzimusi 1940.gada 11. maijā Kališā, Polijā, Liepājas vācbaltiešu profesora Vernera Glāzenapa ģimenē.

Vectēvs – Liepājā kādreiz plaši pazīstamais juvelieris Hermanis Glāzenaps, viņam piederēja galda piederumu fabrika un juvelierizstrādājumu darbnīca. 1966.gadā precējusies ar žurnālistu Volteru fon Tīzenhauzenu.

Absolvējusi Bonnas Pedagoģijas akadēmiju un Berlīnes Pedagoģijas augstskolu, diploms Montesori pedagoģijas metodikā (palīdzība pašpalīdzībai). Specializējusies bērnu ar lasīšanas un rakstīšanas prasmju traucējumiem apmācībā.

No 1989. līdz 1998.gadam Vācbaltiešu biedrības priekšsēde Vācijā. Izstrādājusi palīdzības projektus Latvijai un Liepājai. 1993.gada 19. jūnijā panāca sadraudzības līguma noslēgšanu starp vācbaltiešu centru Darmštatē un Liepāju, sniedzot īpašu atbalstu Liepājas 5. vidusskolai un Liepājas speciālajai internātskolai.

Pārveda no Liepājas uz Vāciju Ļeņina bronzas pieminekli (mākslinieciski augstvērtīgāko no visiem Latvijas "ļeņinekļiem") un pārkausēja to "miera zvanos" (viena zvana cena 250 eiro). Par zvanu tirdzniecībā iegūto naudu tika sniegta palīdzība Liepājas zīdaiņu namam, internātskolai un veco ļaužu pansionātam. 1995.gadā apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru. 2006.gadā dāvinājusi Liepājas muzejam divas gleznotāja Artūra Lapiņa (1911–1983) gleznas "Mākslinieka mātes portrets" un "Lauku kapsēta".

Vēl šobrīd aktīvi nodarbojas ar labdarības pasākumiem, piesaistot naudu dažādiem projektiem Liepājai.