Liepājas skolēni, kuri bija izvirzīti dalībai Latvijas 43. zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konferencē, atgriezušies ar 13 godalgotām vietām, informē Liepājas Izglītības pārvalde.

Trīs pirmās pakāpes ieguvēji saņēmuši ekspertu uzaicinājumu piedalīties starptautisko pasākumu delegāciju atlasē, kas notiks 18. aprīlī Rīgā.

Turpat pustūkstotis Latvijas talantīgāko skolēnu no 117 skolām 12. un 13. aprīlī RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā prezentēja 387 zinātniski pētnieciskos darbus (ZPD) sešās zinātņu nozaru grupās.

Šogad bija pilnībā mainīts konferences formāts un skolēni ar darbiem iepazīstināja atbilstoši starptautiskajai skolēnu zinātnes konferenču praksei – intervijās ar Latvijas vadošajiem zinātniekiem un mācībspēkiem stendu referātos. Pirmoreiz arī visus ZPD finālistus uzņēma viena universitāte – RTU.

No Liepājas skolām piedalījās 25 skolēni, no kuriem 13 saņēma godalgotas vietas. Augstāko novērtējumu – 1. pakāpi saņēmuši Raiņa 6. vidusskolas 11. klases audzēkne Ilze Baumgarte ar darbu “”Uz viļņu enerģiju bāzētu ģeneratoru izstrāde”, 12. klases audzēknis Roberts Krists Jaunarājs - Janvāris ar darbu “Jaunu siltumizolācijas materiālu izstrāde no dabiski strukturētiem materiāliem” (viņš arī pagājušajā gadā piedalījās Starptautiskajā fizikas olimpiādē Turcijā). 1. pakāpi ieguva arī Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 11. klases audzēknis Raivis Pūķis ar savu pētījumu “Gāzģeneratora automātiskās vadības sistēma uz mikrokontroliera bāzes”.

Visi trīs 1. pakāpes ieguvēju ZPD  darbi izstrādāti Inženierzinātņu un tehnoloģiju nozarē fizikas skolotāja Ulda Žaimja vadībā. Visi trīs audzēkņi uzaicināti piedalīties  arī starptautisko pasākumu delegāciju atlasē.

Liepāju valsts ZPD konferencē pārstāvēja deviņi O. Kalpaka Liepājas 15 vidusskolas audzēkņi, astoņi no Liepājas Raiņa 6. vidusskolas, seši no Liepājas valsts 1. ģimnāzijas, pa vienam - no Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolas un Liepājas 12. vidusskolas. Četri ZPD autori ieguva 2. pakāpi, seši – trešo pakāpi. Visaugstāko punktu skaitu – 116 konferencē ieguva Liepājas Raiņa 6. vidusskolas audzēkne Ilze Baumgarte

ZPD konferences rezultāti apskatāmi VISC mājas lapā.