Lai veicinātu interesi par latviešu literatūras klasiķi Egonu Līvu, viņa literāro mantojumu un devumu jūrniecības popularizēšanā, ar Latvijas Rakstnieku savienības, Liepājas Kultūras pārvaldes un Latvijas Jūras akadēmija atbalstu

 šogad iedibināta rakstnieka Egona Līva piemiņas balva.
Balvas pasniegšanas ceremonija notiks Dzejas dienu ietvaros šā gada 11.septembrī.
Pieteikt autorus un viņu darbus rakstnieka Egona Līva piemiņas balvai „Krasta ļaudis” var līdz ā gada 12. augustam.
Nominācijai “Labākā grāmata” var izvirzīt dzejas, prozas, eseju krājumus, kas izdoti laika posmā no 2010.gada 1.augusta līdz 2011.gada 1.jūlijam. Autorus nominācijā “Kreativitāte” var izvirzīt ar jūrniecību saistītus un realizētus projektus, kas arī īstenoti  laika posmā no 2010.gada 1.augusta līdz 2011.gada 1.jūlijam. Projektu autorus un īsu aprakstu par projektu var pieteikt gan fiziskas, gan juridiskas personas; e-pasts: rakstnieki@apollo.lv, vsandra@inbox.lv  ar norādi ”Rakstnieka Egona Līva piemiņas balva”.
Savukārt nominācijā „Labākais skolu jaunatnes literārais darbs” pieteikumu pieņemšana jau noslēgusies 31. maijā, un no visas Latvijas ir saņemti 26 pieteikumi. Šīs nominācijas procedūru organizēja Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācija.
Egona Līva piemiņas balvas idejas autors un izstrādātājs ir Liepājas Mākslas vidusskolas absolvents Ansis Alksnis, kurš balvas izveidi bija izvēlējies par savu diplomdarbu.
Balvas pasniegšanas ceremonija notiks Liepājā, kanālmalas angārā, kur šobrīd iekārtota un interesentiem pieejama Liepājas muzeja krājumu jūrniecības un zvejniecības ekspozīcija.

Nolikums
RAKSTNIEKA EGONA LĪVA PIEMIŅAS BALVA „KRASTA ĻAUDIS”
 
Latvijas Rakstnieku savienība, Liepājas pilsētas Kultūras pārvalde, Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācija, Latvijas Jūras akadēmija izsludina  konkursu par E.Līva piemiņas balvu „Krasta ļaudis”.
Piemiņas balvu „Krasta ļaudis” piešķir trijās kategorijās:
      par labāko skolu jaunatnes literāro darbu;
      par labāko grāmatu latviešu valodā 2010/2011;
      par inovatīvu veikumu jūrniecības popularizēšanā Latvijā 2010/2011.
 
Mērķis: veicināt interesi par latviešu literatūras klasiķi Egonu Līvu, viņa
literāro mantojumu un devumu jūrniecības popularizēšanā.
 
Rīkotāji:
      Latvijas Rakstnieku savienība;
      Liepājas pilsētas Kultūras pārvalde;
      Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācija;
      Latvijas Jūras akadēmija.
 
Dalībnieki:
      Latvijas vidusskolu/ģimnāziju skolēni, vidējo un speciālo mācību iestāžu audzēkņi   (10.–12.klašu grupa) – atsevišķo “Rakstnieka Egona Līva 1. literārās prēmijas radošo darbu konkursa” NOLIKUMU sk. lejāk;
      autori, kuriem 2010./2011. gadā iznākušas grāmatas latviešu valodā Latvijā un ārpus tās;
      personas, kuras 2010/2011.gadā īstenojušas interesantas ieceres par jūrniecības tēmu.
 
Darbu izvirzīšana apbalvošanai “Labākā grāmata”:
      nominācijai “Labākā grāmata” var izvirzīt dzejas, prozas, eseju krājumus, kas izdoti laika posmā no 2010.gada 1.augusta līdz 2011.gada 1.jūlijam. Grāmatas nominācijai “Labākā grāmata” var pieteikt gan juridiskas, gan fiziskas personas; e-pasts: rakstnieki@apollo.lv, ar norādi ”Rakstnieka Egona Līva piemiņas balva”, “Labākā grāmata”.
 
Darbu izvirzīšana apbalvošanai “Kreativitāte”:
      autorus nominācijā “Kreativitāte” var pieteikt gan fiziskas, gan juridiskas personas; e-pasts: rakstnieki@apollo.lv, ar norādi ”Rakstnieka Egona Līva piemiņas balva”,  “Kreativitāte jūrniecībā”.
 
Darbu vērtēšanas komisija:
      Ilgonis Bērsons, literatūrvēsturnieks un kritiķis,
      Ēriks Hānbergs, rakstnieks,
      Ieva Kolmane, literatūrfilosofe un tulkotāja,
      Sandra Vensko, rakstniece,
      Andrejs Migla, vēsturnieks un rakstnieks,
      Lelde Vīksna, Liepājas Kultūras pārvaldes vadītāja,
      Jānis Bērziņš, Latvijas Jūras akadēmijas rektors.
 
Apbalvošana 2011.gada 11.septembrī, balvu “KRASTA ĻAUDIS” svinīga pasniegšana Liepājas pilsētā.

(ar balvas noliku iespējams iepazīties arī mājas lapā: www.rakstnieciba.lv/index2.html)