Liepājas pārstāvniecībā Rīgā 4. jūlijā pulksten 17, piedaloties izdevējai Ligitai Kovtunai un autorei, tiks atvērta Lāsmas Gaitnieces jaunākā grāmata "Par to, ko es tev neteicu".

Sarīkojumā muzicēs komponists, pianists Māris Lasmanis.

Lāsmas Gaitnieces jaunākā grāmata, īsprozas krājums "Par to, ko es tev neteicu", ir ASV latviešu laikraksta "Laiks" 2018. gada literāro darbu sacensības uzvarētāja. Tieši tāpēc vispirms tā tika atvērta laikraksta 70 gadu pastāvēšanai veltītajā sarīkojumā, kas godājamā latviešu grāmatizdevēja Helmara Rudzīša (1903 – 2001) dzimšanas dienā ar virkni referātu un apsveikuma runu risinājās Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Misiņa bibliotēka).

Sarīkojuma otrajā daļā tika prezentēta "Laika" konkursa uzvarētāja – Lāsmas Gaitnieces jaunākā grāmata "Par to, ko es tev neteicu". Krājums strukturēts divās daļās, un tajā kopumā iekļauti 15 īsprozas darbi. Stāstos attēlotā darbība noris dažādos laika posmos: gan Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, gan padomju okupācijas gados, gan mūsdienās. Ne mazāk plašas ir arī ģeogrāfiskās robežas. Stāstos attēlotās situācijas notiek gan dažādās vietās Latvijā (Rīga, Jūrmala, Liepāja, Nīcas pagasts), gan tuvākās un tālākās ārzemēs (Ungārija, Šveice, Austrālija un pat Afganistāna). Autore nedaudz pievērsusies vēstures atspoguļojumam: stāstā "Ungāru motīvs" vēstīts par 1956. gada Ungārijas revolūciju un tā atbalsīm, darbā "Bazils un Baseta" ieskicētas PSRS kara pret Afganistānu šausmas, stāstā "Valērijas lidojums" var uzzināt par Austrālijas ierēdņu diskriminējošo aizliegumu sievietēm – civilās aviācijas pilotēm.

Krājumu Lāsma Gaitniece veltījusi saviem vecākiem un tantei – pirmajai latvietei, Austrālijas civilās aviācijas pilotei Valdai Ošs-Lamondei.

Īsprozas krājuma izdevējs ir SIA "Vesta-LK", un tas iekļauts sērijā "Laika grāmata". Darba redaktore ir Gundega Saulīte, māksliniece – Zane Neimane.