Pa pēdām versijai par Liepājas medicīnas vēsturi ("Dziednīca pie jūras. Versija par Liepājas medicīnas vēsturi") sekojis vēl viens izdevums par medicīnas vēsturi – "Jūrmalas slimnīcas vēsture. ANNO 1946." Abu grāmatu autore ir liepājniece Lāsma Gaitniece – Latvijas Medicīnas vēsturnieku asociācijas un Latvijas Rakstnieku savienības biedre.


Autore par savu jaunāko grāmatu saka: "Izdevums veltīts Jūrmalas slimnīcas vēstures izpētei, sākot no 1946.gada līdz mūsdienām, īpašu uzmanību pievēršot personībām, bez kurām ne kūrorta, ne arī visas Latvijas medicīnas vēsture nebūtu iedomājama. Katra grāmatas nodaļa veltīta konkrētai ārstniecības disciplīnai (dzemdniecība un ginekoloģija; terapija un neiroloģija; ķirurģija un traumatoloģija; anestezioloģija un reanimatoloģija; diagnostika; ambulatorā medicīna) un attiecīgajai nodaļai Jūrmalas slimnīcā".


Autore uzsver, ka laika gaitā Jūrmalas slimnīcā strādājušas personības, kuru ieguldījums nav ne novērtējams, ne naudā atmaksājams. Tie ir ārsti Ārija Gaile, Emīlija Dibāņina, Tamāra Linkeviča, Arturs Henkels, Leonīds Siļeckis, kā arī kolēģi, kuru mūsu vidū vairs nav – Anna Laicāne, Anita Brūvele, Velta Gulbe, Jānis Zvaigzne, Raimonds Ozoliņš, Jonas Poželo, Viesturs Fūrmanis, Olevs Kaju un citi.  Protams, ārsts bez vidējā un jaunākā medicīniskā personāla nav cīnītājs – grāmatā daudz stāstu arī par māsām, vecmātēm, ārsta palīgiem.


Lāsma Gaitniece: "Mūsdienās šķistu neiedomājami, ka ķirurģiska operācija vai dzemdības varētu noritēt bijušās vasarnīcas telpās, taču ilgus gadu desmitus tā bija realitāte. Vēl vairāk – visiem tas šķita pilnīgi normāli. Laiki ir mainījušies, Jūrmalas slimnīca izveidojusies par vienu no prestižākajām ārstniecības iestādēm Latvijā, uz kuru atgūt veselību labprāt dodas arī ārzemnieki".