Novērtējot dažādu dienestu un iestāžu darbu, aptaujātie liepājnieki vispozitīvāk vērtē ar kultūru un izklaidi saistītu iestāžu darbību, teikts "Latvijas faktu" veiktās aptaujas apkopojumā.

Vairums pētījuma dalībnieku kopumā atzinīgi (atbildes "ļoti pozitīvi" un "diezgan pozitīvi" sniegtas 70% gadījumu) novērtēja šādu iestāžu darbu:
Liepājas teātris (88%)
Liepājas Olimpiskais centrs (86%)
Liepājas muzejs (84%)
Koncertzāle "Lielais dzintars" (76%)
Liepājas kultūras pārvalde (74%)

Uz jautājumu "Kā jūs vērtējat šo dienestu/pašvaldības iestāžu/uzņēmumu darbu pilsētā?" vērtējums "pozitīvi" un "diezgan pozitīvi" izteikts:
Liepājas teātris (49% un 39%)
Liepājas Olimpiskais centrs (45% un 41%)
Liepājas muzejs (44% un 40%)
Koncertzāle "Lielais dzintars" (35% un 41%)
Liepājas kultūras pārvalde (23% un 51%)

Jautāti, cik bieži apmeklē kultūras pasākumus, vairums (33%) liepājnieku atbildējuši, ka "retāk nekā reizi mēnesī", 25% snieguši atbildi, ka "reizi mēnesī", bet 18% – ka "reizi gadā" un tikai 2%, ka "biežāk, nekā reizi nedēļā".

Visvairāk apmeklētākās kultūras iestādes ir:
Liepājas Olimpiskais centrs – 48%
Liepājas teātris – 38%
Kino "Balle" – 35%
Koncertzāle "Lielais dzintars" – 31%
Liepājas Latviešu biedrības nams – 25%
Liepājas muzejs – 22%
Bibliotēku – 14%
Folkloras centru "Namīns" – 10%
Liepājas Leļļu teātri – 5%

19% jeb gandrīz katrs piektais liepājnieks gada laikā nav apmeklējis nevienu kultūras iestādi.

Liepājnieku izvēli visvairāk ietekmējošie faktori ir biļešu cena (79%), mākslinieciskā programma (69%),reklāma un informācija (49%),ieteikumi un rekomendācijas (47%), norises vieta (42%), attālums līdz norises vietai (36%), laikapstākļi (26%).

Visai pasīva ir arī liepājnieku pašu līdzdalība dažādās kultūras aktivitātēs. Visvairāk (14%) nodarbojas ar fotografēšanu un filmēšanu, 8%  – ar amatniecību un rokdarbiem, pārējās disciplīnās līdzdalība ir tikai 1 – 4 %.

Atbildot uz jautājumu, kādus kultūras pasākumus gribētos vairāk Liepājā, visvairāk – 22% aptaujāto atbildējuši, ka "populārās mūzikas koncertus", 20% – ka pasākumus bērniem, bet 19% – ka zaļumballes, 12% vēlētos vairāk mūzikas festivālu, 9% – teātra izrāžu, 7% – operas un baleta izrādes, bet 6% – kino, izstādes, cirku. Tikai 4% interesē laikmetīgās mākslas izpausmes un 3% – folkloras pasākumi un klasiskā mūzika.

Portāls jau rakstīja, ka jūlijā tirgus un sociālo pētījumu centrs "Latvijas fakti" veicis Liepājas pilsētas iedzīvotāju aptauju dzīvesvietās un uz 158 lapaspusēm apkopojis iegūtos rezultātus.

Pētījumā padziļināti tika aplūkotas astoņas tēmas: iedzīvotāju vērtējums par pilsētas attīstību, izglītības iespējām, veselības aprūpi, sociālajiem pakalpojumiem, par vidi un videi draudzīgu dzīves veidu, kā arī apzināti iedzīvotāju fizisko aktivitāšu paradumi, kultūras patēriņš un galvenie informācijas avoti par aktualitātēm pilsētām.

Novērtējot izmaiņas Liepājā dažādās jomās pēdējā gada laikā, 85% aptaujātie visatzinīgāk ir novērtējuši to, kā ir attīstījies kultūras un izklaides pasākumu piedāvājums, kā arī pilsētas vides labiekārtošanu (84%). Pētījuma respondenti pozitīvi novērtējuši arī tādas jomas kā ekoloģiskā situācija pilsētā (78%), aktīva un veselīga dzīves veida veicināšana (76%), sporta attīstības veicināšana (74%), izglītības iespējas (74%) un sabiedriskais transports pilsētā (73%). Pētījuma rezultāti liecina, ka ne mazāk kā 2/3 aptaujāto liepājnieku kopumā pozitīvi vērtē arī tādu jomu attīstību, kā tūrisms (68%), sabiedriskā kārtība un drošība (65%) un aktīva dzīvesveida infrastruktūra (64%).

Ar plašāku informāciju par pētījumu un tā rezultātiem ikviens var iepazīties Liepājas pašvaldības mājaslapā šeit.

Pētījumu no 2016. gada jūlija līdz augustam veica Tirgus un sociālo pētījumu centrs "Latvijas fakti" un tajā aptaujāts 501 Liepājas pilsētas iedzīvotājs vecumā no 18 līdz 75 gadiem no visiem pilsētas mikrorajoniem.