Lai cik aplami arī būtu saukt ēku Kungu ielā 24 par "Pētera I namiņu", daudzi joprojām šo ēku atceras tieši ar šādu vārdu, jo tieši ar šo nosaukumu tas savulaik kalpoja kā Liepājas muzeja filiāle. Pēc februāra domes sēdes ēka, kura tagad tiek saukta atbilstošāk – par Margarētas Ģertrūdes Hoijeres viesnīcu, jo tieši tāda bija nama funkcija, arī 1697. gadā, kad tajā ar savu svītu viesojās Krievijas cars Pēteris I, atkal tiks nodota muzeja rīcībā.


Deputāti pieņēma lēmumu, ka pēc ēkas restaurācijas un pārbūves darbu pieņemšanas ekspluatācijā īpašums Kungu ielā 24 jānodod lietošanā pašvaldības iestādei "Liepājas muzejs". Savukārt SIA "Liepājas latviešu biedrības nams", kura šobrīd ir ēkas saimniece, arī pēc īpašuma nodošanas lietošanā muzejam turpinās sniegt ēkas uzturēšanas pakalpojumus.


Ar 18. februārī pieņemto lēmumu muzejam arī uzdots "veikt nepieciešamās darbības", lai sameklētu ēkas konceptam – Interjera muzejs – atbilstošu nomnieku kafejnīcas darbības nodrošināšanai Hoijeres namā.


Kā portālam irliepaja.lv atzina muzeja direktore Dace Kārklā, šis lēmums muzejam nozīmē "ļoti daudz", jo tas ievērojami atvieglos darbu – vairs nebūs nepieciešams slēgt līgumu ar Latviešu biedrības namu, piemēram, lai ēkā varētu uzstādīt muzeja fondos saglabātās oriģinālās durvis un podiņu krāsni, kā arī bez starpniekiem iekārtot 17. un 19. gadsimta ekspozīcijas.


"Cikls ir noslēdzies – agrāk šī ēka, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, bija muzejs, un arī tagad tajā būs muzejs,

kas, manuprāt, ir visatbilstošākā funkcija šādam piemineklim," atzina Kārkla, neslēpjot, ka ir ļoti gandarīta.


Portāls irliepaja.lv jau rakstīja, ka denacionalizēto ēku Kungu ielā 24 pirms desmit gadiem – 2011. gadā – izsolē par 63,3 tūkst. latu (90 067,786 eiro) iegādājās pašvaldība. Iepirkums par ēkas tehnisko apsekošanu un būvprojekta izstrādi, kā arī autoruzraudzību ēkas rekonstrukcijai un restaurācijai tika izsludināts 2015. gadā, renovācijas darbi aizsākās 2018. gada rudenī.