Visu nedēļu, no 19. līdz 24.jūlijam, Liepājas Universitātē notiek Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes rīkotais tradicionālais Starptautiskais vizuālās mākslas simpozijs "Abstraktais un konkrētais vizuālās mākslas kompozīcijā", tēma "Tuvums", informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Simpozijā piedalās Liepājas Universitātes mākslinieki un absolventi, Liepājas mākslinieki un viņu kolēģi no Lietuvas. Nedēļas garumā ir notikuši vairāki priekšlasījumi. Viļņas mākslas akadēmijas profesors Rolands Rimkuns stāstīja par Lietuvas heraldiku un dalījās ar pašpieredzes stāstu, Kauņas Lietišķo zinātņu universitātes docente Lolita Grabauskiene – par grāmatu iesiešanas mākslu, rādot savu studentu darbus šajā jomā un apliecinot, cik vizuāli dažāda var būt grāmata. Savukārt Liepājas Universitātes absolvente dizainere Kristīne Gundarina runāja par vizuālās mākslas apguvi skolās.

Lielu simpozija daļu aizņem radošās darbnīcas. Dalībniekiem bija iespēja piedalīties vitrāžas un akrila gleznošanas meistardarbnīcās, kuras vadīja mākslinieki Herberts Erbs un Gunta Krastiņa.

Visi nedēļas laikā radītie darbi, gan arī tie darbi, ko simpozija dalībnieki bija veduši sev līdzi, ir skatāmi izstādē Liepājas Universitātes trešā stāva foajē. Izstādi atklājot, Liepājas Universitātes rektore Dace Markus atzīmēja, ka novērtē simpozija regularitāti. Tas notiek jau četrpadsmit gadus pēc kārtas.

Rezumējot aizvadīto radošo nedēļu, Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes mākslas nodaļas vadītāja māksliniece Inta Klāsone saka: "Vienmēr esam domājuši par simpozija tēmu. Šoreiz tā ir "Tuvums", jo tik ilgi esam bijuši attālināti, ka priecājamies par iespēju būt tuvumā un klāt. Par iespēju piedalīties ir gandarīti Lietuvas kolēģi. Šis mums ir bijis piesātināts laiks –  tā gatavojamies jaunajam studiju gadam, strādājam kopā un jūtamies vienoti."