Šoreiz Liepājas māksla aizceļojusi uz Jelgavu, Ģederta Eliasa muzeju, kur būs skatāma visu oktobra mēnesi, informē Liepājas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Skangale.

Kā izteicās Jelgavas puses pārstāvji – Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne, muzeja direktore Gita Grase, direktores vietniece un"izstāžu kuratore Marija Kaupere un mākslas zinātnieks Māris Brancis, tad jelgavniekiem būs interesanti iepazīties ar ekspozīciju, jo ne tik bieži Jelgavas muzejā bijušas Liepājas mākslinieku darbu izstādes. M. Brancis salīdzināja liepājnieku darbus ar sparīgu vēja brāzmu, kas nu piepilda muzeja izstāžu zāli, kā arī uzsvēra to, ka ir interesanti iepazīt mākslā citādo, proti, ka vairums liepājnieku darbu ir veidoti abstrakcionisma stilā, kurpretī Jelgavas mākslinieki savos darbos pieturas pie klasicisma vērtībām. Bet, neskatoties uz atšķirīgo, visus mūs apvieno mīlestība uz mākslu un to, ko tā dod sabiedrības garīgajam pamatam.

Tika pieminēts, ka Liepāja ieņem īpašu vietu citu Latvijas pilsētu starpā kā kultūras oāze, ne velti Liepāja gatavojas iesniegt pieteikumu, lai piedalītos konkursā par Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027. Parasti Liepājas vārds vairāk asociējas ar mūziku, tomēr arī vizuālajai mākslai Liepājā ir senas un stipras tradīcijas."Ekspozīcija "Liepājas glezniecība" iepazīstina ar mūsdienu Liepājas mākslinieku daiļradi, dod ieskatu katra autora daiļradē, jo lielākā daļa autoru ir pārstāvēti ar vairākiem darbiem. Muzeja pārstāvji izteica cerību, ka Liepājas un Jelgavas sadarbība nākotnē varētu turpināties un jelgavnieki varētu iepazīt arī citus Liepājas māksliniekus, kā arī Jelgavas mākslinieki reiz varētu parādīt savu veikumu Liepājā.

Šoreiz ekspozīciju veido septiņi Liepājas mākslinieki – Mārtiņš Krūmiņš, Vika Štrauha, Gunta Krastiņa, Ginta Stavrovska, Dace Dēliņa-Lipska, Pēteris Taukulis, Uldis Rubezis. Izstādei izvēlētie darbi maksimāli ataino katra mākslinieka individualitāti un viņa paša"īpašo ceļu mākslā.

Pasākuma atbalstītāji: Liepājas pilsētas Kultūras pārvalde, Jelgavas Ģ. Eliasa muzejs, mākslas biedrība "Wind For Art".