Noslēdzies Liepājas Kultūras pārvaldes izsludinātais „Kurzemes kultūras programmas projektu konkurss 2013” projektiem, kas tiks īstenoti laikposmā no 1.maija līdz 2014.gada 31.martam.

Vērtēšanas komisija – Atis Egliņš Eglītis, Liepājas Universitātes projektu daļas vadītājs; Dace Reinkopa , Kuldīgas novada pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja; Rasa Šmite , Liepājas Universitātē asoc. prof. audiovizuālajās mākslās; Armands Zelčs,  VKKF eksperts un Ēriks Cērpiņš, VKKF eksperts – no iesniegtajiem liepājnieku projektiem atbalstījuši šādus:

Literatūra, dzeja, periodika, bibliogrāfija             
Liepājas centrālā zinātniskā bibliotēka: „Jauni izaicinājumi – jauna domāšana” – Ls 700

Mūzika, deja             
"Labie projekti": dziesmu vakari radošajā telpā "Ideju bode" – Ls 1000

"Liepājas baleta un deju studija": 2.Starptautiskais Bērnu baleta festivāls Liepājā – Ls 1000

Biedrība "Bērnu un jauniešu radošās izaugsmes studija "Gaismiņa": starptautiskais koru un vokālo ansambļu konkurss "Eiropas sirds" Gelnhausenā (Vācija) – Ls 1000

Liepājas muzejs: kamermūzikas koncertu cikls "20.gadsimta sākums – laikmeta atspoguļojums mūzikā" – Ls 1280

SIA "Shine Cafe": Shine Cafe 2013 – Ls 1000

Liepājas Universitāte: XVII Baltijas valstu Studentu Dziesmu un deju svētku "Gaudeamus" ieskaņas koncerts Liepājā  – Ls 1000

Vizuālās mākslas, foto             
"Labie projekti": mediju mākslas izstāde radošajā telpā "Ideju bode" – Ls 450

Biedrība "E-LAB", elektroniskās mākslas un mediju centrs "Māksla un inovācijas": jauno mediju mākslas un kultūras pasākumu cikls un iWeek festivāls – Ls 1500

Biedrība "Kurzemes Radošās industrijas attīstības centrs": 7 dienu bērnu radošās darbnīcas – plenērs "Mazā Marīna" – Ls 660

Kino             
Karostas glābšanas biedrība: Karosta – kinoosta – Ls 450

Nodibinājums "Fonds "Libavas Filma"": Virtuālais kino muzejs – Ls 900

Tradicionālā kultūra             
LAFA biedrība "Atštaukas": Lejaskurzemes bagātības – Ls 800

Liepājas Universitāte: Latviešu godi Lejaskurzemē – krustabu tradīcijas no senatnes līdz mūsdienām – Ls 650

Materiālais un nemateriālais mantojums             
Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds: Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ērģeļu restaurācijas darbi – Ls 2500

SIA "Kurzemes Vārds": kultūrvēsturisku rakstu cikls žurnālā "Liepājas vēstules" – Ls 1500

Aģentūra "Liepājas sabiedriskais transports": Kurzemes Kultūras programma (Kultūras tramvajs) – Ls 700

Biedrība "Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs": radošās izcilības pasākums "Zelta griezums 2013" (Identitāte) – Ls 900