Viena no savdabīgākajām, interesantākajām mūsdienu māksliniecēm Biruta Delle (1944) galerijas "Romas dārzs" kolekcijā pārstāvēta ar vairāk nekā divdesmit gleznām, kas ļauj ielūkoties viņas daiļradē no deviņdesmito gadu vidus līdz mūsdienām. Darbi atklāj dažādas māklinieces daiļrades tēmas un posmus. Delles gleznas eksponētas viesnīcu "Arthotel Roma" un "Promenade" publiskajās telpās un viesu istabās. Tās lieliski iekļaujas interjerā, vienlaikus neļaujot vienaldzīgi paiet garām.


Biruta Delle "Pastaiga".


Biruta Delle spēj uztvert un uzlikt uz audekla to, ko viņai sniedz zemapziņas noslēpumainā un katrā no mums esošā pasaule, tikai ne katram izdodas atrast turp ceļu. Delle vienmēr paļāvusies uz to, jo tieši zemapziņa atklāj viņas mākslinieces būtību.


Biruta Delle mākslinieciskajā darbībā un dzīves norisēs vienmēr saglabājusi individuālu redzespunktu, glezniecību izmantojusi kā patiesības atklāsmes veidu. Visa mākslinieces glezniecība atklāj savas paaudzes iekšējās pretrunas, dramatismu, pat traģismu, kas nereti savijas ar tiešu ironiju.

Māksliniece strādā eļļas tehnikā, glezno ainavas, portretus un klusās dabas. Gleznas parasti grupē darbu ciklos.


Birutas Delles darbiem raksturīgas spēcīgas gaismēnu spēles, attēla deformācija un stieptās ēnas, kas piedod kompozīcijām noslēpumainas, fantastiskas dramatiskas un pat traģiskas noskaņas.


Mākslinieces darbos liela nozīme sižetiem, šifrētam saturam.


Figurālajās kompozīcijās Biruta Delle risina filozofiskus jautājumus, portretos pievērsusies galvenokārt personību atklāsmei. Birutas Delles gleznotajos portretos var sazīmēt modeļu individuālos vaibstus, tomēr detaļas, žesti un nosaukumi vēsta par zināmu vispārinājumu, izmantoti arī atsevišķi groteskas elementi, kas māksliniecei ļoti raksturīgi.


Biruta Delle "Dialogs".


Ainavās visbiežāk izmanto pilsētas nomales motīvus, kuros mazsvarīgāks ir konkrētais redzējums, bet suģestē noskaņa, emocionālā atklāsme. Daudz gleznojusi noskaņām un emocijām pilnas ainavas, kastaņu ieskautās Pārdaugavas ielas, sētas, mājas, jumtus, kokus, arī saules gaismas piepildītas jūrmalas ainavas.


Biruta Delle "Upīte".


Māksliniece apliecina: "Mani fascinē daba un nevis kaut kādi notikumi, vēstījumi. Iedziļināšanās dabā ir kā īpaša pasaule, tam esmu veltījusi savu mūžu."


Mākslas studijas uzsākusi privāti pie Vilhelma Purvīša skolnieka Anša Stundas. No 1964. gada Biruta Delle mācījusies Latvijas Valsts mākslas akadēmijā, ko viņa nepabeidza, nespējot samierināties ar sociālistisko reālismu un padomju ideoloģiju, bet iesaistījās padomju posma bohēmas norisēs.


Šajā laikā uz viņu lielu iespaidu atstājuši franču mākslinieka Pola Sezāna darbi.

Viens no viņas nozīmīgākajiem pedagogiem mākslinieks Konrāds Ubāns, kurš centies savu studenti pārliecināt atturēties no pārāk lielās krāsainības un aizraušanās ar Sezānu.