Eiropas kultūras mantojuma dienās 7. – 9.septembrī virkne sarīkojumu paredzēti arī Liepājā, Vecās ostmalas promenādē.

Kā katru gadu, septembrī visā Latvijā līdz ar citām Eiropas valstīm norisināsies Eiropas kultūras mantojuma dienas (Mantojuma dienas), ko rīko Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija sadarbībā ar kultūrvēsturisku objektu saimniekiem. Šogad Latvijā tās norisināsies no 7. līdz. 9. septembrim, un veltītas tēmai “Baltijas jūras piekrastes un iekšējo ūdeņu kultūras mantojums”.

Veltījums ūdeņiem izvēlēts, apzinoties, cik liela vēsturiskā nozīme Eiropas, arī Latvijas attīstības gaitā ir bijusi jūras un iekšējiem ūdensceļiem kultūrā un iedzīvotāju saskarsmē ar pārējo pasauli. Ar kuģošanu un zvejniecību saistītas vēsturiskas materiālas liecības, ar ūdeni kā enerģijas avota izmantošanu saistītas senas iekārtas un būves, ūdeni ierobežojošas un krasta līniju nostiprinošas vērtīgas būves, mākslīgi veidotas funkcionāli vai ainaviski nozīmīgas ūdenstilpes, ūdeni šķērsojošas vēsturiskas transporta būves ir objekti, kuriem šā gada Mantojuma dienās tiks pievērsta īpaša uzmanība.

Mantojuma dienu laikā pasākumi norisināsies 30 objektos, apskatei atvērtas būs Ovīšu, Papes, Slīteres un Užavas bākas, kā arī Loču tornis Ventspilī.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija aicina apmeklēt Mantojuma dienu objektus visā Latvijā. Papildu informācija par objektiem un pasākumu programma apskatāma: http://www.mantojums.lv.

Mantojuma dienu programma Liepājā un tuvākajā apkaimē

8. septembrī
14.00 Vecās ostmalas promenādē pie Tirdzniecības kanāla Mantojuma dienu karoga pacelšana;
14.15 kamermūzikas koncerts promenādē;
14.45 klubā „Fontaine Palace” Kurzemes TV speciāli Mantojuma dienām uzņemtās filmas „Liepājas kanāli” demonstrācija;
15.30 Latvijas Jūras spēku kuģa „Namejs” apskate gida pavadībā.

9.septembrī
10.00 – 12.00 Grobiņas novada domes telpās izglītojošs seminārs vēstures un novadpētniecības interesentiem, kultūras pieminekļu īpašniekiem un kultūras pieminekļu aizsardzības zonās dzīvojošajiem "Kultūras mantojums, tā vēsturiskās vērtības mūsdienu attīstības kontekstā".
12.30 Mantojuma dienu karoga pacelšana Grobiņas pilskalnā.