Salīdzinot ar 2011.gadu, tendences ir saglabājušās, un visvairāk pārkāpumu reģistrēts par teritoriju neuzturēšanu kārtībā, nepiedienīgu uzvedību un sabiedriskās kārtības neievērošanu.

Kā informē preses pārstāvis Kaspars Vārpiņš,  vēl daudz protokolu tiek sastādīts par smēķēšanu neatļautās vietās, nepilngadīgu personu smēķēšanu, atrašanos reibuma stāvoklī sabiedriskā vietā, alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas, apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.

Visvairāk 2012. gadā par Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumu neievērošanu reģistrēti sekojoši pārkāpumi. Par būves neuzturēšanu tādā kārtībā, lai tā neapdraudētu personu drošību, veselību un mantu, kā arī nebojātu pilsētas ainavu reģistrēti 98 pārkāpumi. Par ēkas numurzīmju vai ielas nosaukuma plākšņu neuzturēšanu saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēti 275 pārkāpumi. Par īpašumu vai īpašumam piegulošās publiskās teritorijas neuzturēšanu kārtībā reģistrēti 904 pārkāpumi. Par 14 pārkāpumiem vairāk nekā 2011.gadā, t.i., 942 pārkāpumi reģistrēti par sabiedrisko vietu piegružošanu ar sadzīves atkritumiem. Par nepiedienīgu uzvedību reģistrēts 1091 pārkāpums, bet par sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpšanu dzīvojamo māju koplietošanas telpās – 433 pārkāpumi, kas ir palielinājies par 49 pārkāpumiem nekā 2011.gadā. Par mehānisko transportlīdzekļu novietošanu apstādījumos reģistrēti 92 pārkāpumi, kas ir ievērojami mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 2012.gadā reģistrēti sekojoši pārkāpumi. Par smēķēšanu neatļautās vietās reģistrēti 1042 pārkāpumi, bet par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais – 964 pārkāpumi. Būtisks reģistrēto pārkāpumu skaits ir par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu – reģistrēti 4762 pārkāpumi, taču salīdzinot ar iepriekšējo gadu, to skaits samazinājies par 348 pārkāpumiem. Gājēji ir kļuvuši neuzmanīgāki un pārkāpumu skaits par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu, salīdzinot ar 2011.gadu, ir palielinājies par 62 pārkāpumiem un kopumā reģistrēti 348 pārkāpumi. Par Latvijas valsts karoga pacelšanas veida un kārtības pārkāpšanu reģistrēti 97 pārkāpumi.

Atsevišķi jāmin Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas 2012.gadā reģistrētā pārkāpumu statistika, kas saistīta ar alkohola un tabakas izstrādājumu apriti. Par atkārtotu atrašanos reibuma stāvoklī sabiedriskā vietā gada laikā reģistrēti 180 pārkāpumi. Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos to ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais, reģistrēti 92 pārkāpumi. Par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu vai pārvietošanu reģistrēti 20 pārkāpumi. Kopumā uzsāktas 79 lietvedības par nelegālā alkohola iegādāšanos, 33 lietvedības par nelegālā alkohola glabāšanu, pārvietošanu, ražošanu. Salīdzinot ar 2011.gadu, statistika par uzsāktajām lietvedībām nav būtiski mainījusies – 2011.gadā uzsāktas 76 lietvedības par nelegālā alkohola iegādāšanos, 37 lietvedības par nelegālā alkohola glabāšanu, pārvietošanu, ražošanu un 1 lietvedība par alkohola tirdzniecību nepilngadīgām personām. 2012.gadā Valsts policijai kriminālprocesa uzsākšanai nosūtīti 7 materiāli (1 – par glabāšanu lielos apmēros, 3 – par glabāšanu un ražošanu, 3 – par iegādāšanos atkārtoti gada laikā). 2012.gadā likvidētas 3 nelegālā alkohola ražotnes. Kopumā gada laikā izņemti 549,97 litri kandžas, 116,35 litri šķaidītā spirta, 643 litri brāgas un 2 ražošanas iekārtas. 2012.gadā konstatēti 23 gadījumi par kontrabandas cigaretēm, kas ir par 10 gadījumiem vairāk nekā 2011.gadā. Gada laikā izņemtas 14 560 nelegālās cigaretes.

Kopumā 2012.gada laikā saņemti 7706 izsaukumi, no kuriem 982 ir bijuši no Valsts policijas. Reģistrēti 17 918 pārkāpumi, īslaicīgās aizturēšanas telpās ievietotas 3280 personas. Kopā reģistrēti un izskatīti 15171 iesniegumi, savukārt soda naudās iekasētā naudas summa ir 57 926,70 lati.