Laikam jau ne. Tāds secinājums rodas, redzot, ka desmit no 13 portāla irliepaja.lv uzrunātajiem Liepājas domes deputātiem izvēlējās neatbildēt uz jautājumu "Kāpēc jūsuprāt tik maz liepājnieku jūs pazīst?"

Šo jautājumu portāls irliepaja.lv uzdeva deputātiem, atsaucoties uz "Latvijas Faktu" februārī veikto liepājnieku aptauju*. Tajā,


atbildot uz jautājumu, kā vērtējat deputātu darbību pēdējo divu gadu laikā, par 13 no domes deputātiem 62% - 89% aptaujāto atbildējuši ar "nezinu" vai "neesmu par tādu dzirdējis"!

Tikai diviem šādu vērtējumu devuši mazāk par pusi aptaujāto: Uldim Seskam – 18%, bet Jānim Vilnītim – 37%.

Diemžēl pat iesaistot domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļu un Administratīvās daļas Organizatorisko nodaļu, uz 28. maijā izsūtīto jautājumu, atbildes līdz trešdienas darba dienas beigām esam saņēmuši tikai no trim deputātiem. Pārējie desmit acīmredzot nevēlas par šo tematu domāt.


Sniedzam atbildes, iesūtīšanas kārtībā.

Māris Verpakovskis (66% aptaujāto atzinuši, ka nezina vai nav par tādu dzirdējuši, 26% vērtē atzinīgi vai drīzāk atzinīgi): "Man laikam būs pagrūti objektīvi komentēt savu popularitāti un atpazīstamības reitingus, kaut vai tā iemesla dēļ, ka apzinos, ka esmu diezgan jauns tēls Latvijas politiskajā vidē, salīdzinot ar krietni pieredzējušākiem maniem kolēģiem šajā nozarē. Un, ņemot vērā šo argumentu, pamatoti uzskatu, ka mani atpazīstamības reitingi, kas atspoguļoti šajā pētījumā ir man pieņemami un ļoti pat apmierinoši!"

Ludmila Rjazanova (86% aptaujāto atzinuši, ka nezina vai nav par tādu dzirdējuši,14% vērtē atzinīgi vai drīzāk atzinīgi): "No kādiem avotiem liepājnieki var būt informēti par Liepājas pilsētas pašvaldības deputātiem, pateicoties paveiktiem darbiem? No laikrakstiem, televīzijas, internetvides un no izdevuma "Katram Liepājniekam".


Ja papētītu augstāk minētus avotus, tad var secināt, ka par deputātiem netiek daudz rakstīts. Pielikumā nosūtu diagrammu ar iedzīvotāju skaitu, kuri bija atnākuši uz pieņemšanu pa gadiem**. Man ir patiess prieks, ka dažiem iedzīvotājiem izdevās atbildēt uz jautājumiem un sniegt atbalstu.


Lai iepazītos ar liepājniekiem, viņu ikdienu, problēmām, es cenšos piedalīties sabiedriskās apspriešanās, mēģinu rast risinājumus svarīgiem jautājumiem un problēmām".

Helvijs Valcis (79% aptaujāto atzinuši, ka nezina vai nav par tādu dzirdējuši, 21% vērtē atzinīgi vai drīzāk atzinīgi): "Katrs cilvēks ir pazīstams kādā noteiktā sabiedrības daļā. Manā rīcībā nav datu, kas raksturotu jautājumā ietverto vārdu salikumu "tik maz liepājnieku". Es nekad neesmu tiecies pēc īpašas popularitātes, tāpēc paldies tiem liepājniekiem, kuri mani pazīst un manam darbam ir snieguši kādu novērtējumu šajā aptaujā".

*) Telefonintervijā aptaujāts 401 iedzīvotājs vecumā no 18 līdz 74 gadiem.


**) 2017. gadā – 12; 2018. gadā – 38; 2019. gadā – 40. No 15 deputātiem Rjazanova ir otrā aiz Jāņa Vilnīša, kas šajos trīs gados pieņemšanās tikusies ar lielāko apmeklētāju skaitu.