Deputāti Liepājas domes ārkārtas sēdē 25. martā pieņēma lēmumu papildināt saistošo noteikumu "Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums" nodaļu "Noslēguma jautājumi" ar 153.punktu šādā redakcijā:


"Laikā, kad valstī, valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi, Domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var noteikt, ka ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā domes un komiteju sēdes notiek attālināti [..]"