Ar pilsētas domes ārkārtas sēdes lēmumu papildu epidemioloģiskās drošības pasākumiem no pamatbudžeta atlikuma piešķirti 200 000 eiro.

Plānots, ka no šiem līdzekļiem tiks apmaksāta seju aizsargmasku, aizsargtērpu un dezinfekcijas līdzekļu iegāde vairākām pašvaldības iestādēm, piemēram, pašvaldības policijas, Sociālā dienesta, Izglītības pārvaldes un Bāriņtiesas darbiniekiem, kā arī sadarbībā ar NVO, aizsargmaskas tiks izdalītas senioriem.

Nepieciešamības gadījumā iestāžu loks varētu tikt paplašināts.

No šī finansējuma plānots segt izmaksas, nodrošinot papildu drošības pasākumus prāmju sagaidīšanai Liepājas ostā, piemēram, tiek nodrošinātas pasažieru veselības pārbaudes un transportēšana uz mājvietām, lai maksimāli izvairītos no kontakta ar citiem sabiedrības locekļiem.

Daļa finansējuma atvēlēta sabiedrības informēšanai par aktuālo situāciju.

Liepājas pilsētas pašvaldība sekos līdzi aktuālajai situācijai un atkarībā no apstākļiem, reaģēs un finansējumu izlietos dažādiem drošības pasākumiem.

Iepriekš pašvaldība ārkārtējās situācijas pasākumiem jau piešķīra 50 000 eiro.