Ar domes 21.marta sēdes lēmumu pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldei turpmāk piešķirtas tiesības vairākus lēmumus pieņemt bez domes sēdes akcepta.

Lēmumu pieņemt rosinājusi Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvalde. Turpmāk domes Nekustamā īpašuma pārvalde būs tā, kas pieņems lēmumus par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību apvienošanu vai sadalīšanu, kā arī robežu pārkārtošanu.

Dome lēmumu pieņēma, pamatojot ar to, ka pilsētas domes kārtējās sēdes notiek vienu reizi mēnesī ceturtdienās, bet SEZ dažkārt nepieciešama operatīvāka rīcība, tāpat tas veicinās efektīvāku dokumentu apriti un samazinās administratīvo slogu.