Liepājas muzeja direktores Daces Kārklas amatpersonas deklarācija liecina par vienu pastāvīgu amatu un ienākumiem, kas galvenokārt gūti no saņemtās algas.

Kārkla kā savu galveno nodarbošanos deklarācijā norādījusi Liepājas muzeja direktores amatu pašvaldības iestādē "Kultūras pārvalde".

Tāpat Kārkla deklarējusi valdes locekles amatu biedrībā "Kuršu laiva", kas dibināta kuģniecības un ostu vēstures izpētes atbalstam.    

Vēl viens no deklarētajiem amatiem ir labiekārtošanas strādnieks Liepājas pašvaldības aģentūrā "Nodarbinātības projekti". Kā portālam skaidroja pati muzeja direktore, šis ieraksts deklarācijā saistīts ar skolēnu nodarbināšanu vasarā – Kārkla tikusi algota kā darbu vadītāja šajā pašvaldības projektā.

Kārkla deklarējusi tikai vienu īpašumu – zemes un ēkas Bārtas pagastā.

Kārkla nav deklarējusi kādas viņai piederošas kapitāla daļas un akcijas vai vērtspapīrus, tāpat viņai nepieder vai nodots valdījumā kāds transportlīdzeklis.

Muzeja direktorei nav skaidrās un bezskaidrās naudas uzkrājumu, parādsaistību vai izsniegtu aizdevumu, kuru summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas un būtu jādeklarē.

Ienākumus Kārkla pērn guvusi, saņemot algu kā muzeja direktore – 13 875,35 eiro (2014.gadā – 13 601,73 eiro)*, kā arī no aģentūras "Nodarbinātības projekti" – 698,34 eiro (2014.gadā – 415,41 eiro), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras – 273,12 eiro (2014.gadā – 136,56 eiro) un AS "Abakhan Fabrics Eesti" Latvijas filiāles – 51,95 eiro.

*) visas summas uzrādītas pirms nodokļu nomaksas