Kad domes darbs kļūs caurspīdīgs? Par to liepājnieki varētu slēgt derības. Bet, ja runā nopietni, no atbildīgās ministrijas saņemtā atbilde liecina: deputātam ir tiesības uz jebkuru dokumentu.

Portāls jau rakstīja par to, ka deputāts un pastāvīgās Finanšu komitejas loceklis Ivars Kesenfelds, kā pats saka – lai ar pilnu atbildību varētu piedalīties lemšanā par svarīgiem budžeta jautājumiem, Liepājas domei izteicis vēlmi sīki iepazīties ar pašvaldības pagājušā gada tēriņiem, proti pieprasījis bankas apstiprinātas kontu izdrukas.

Saņēmis atteikumu, Ivars Kesenfelds ar iesniegumu griezās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM), no kuras saņemta atbilde. Tajā teikts:

“Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma (turpmāk – Likums) 9.panta pirmās daļas 4.punktu deputātam savā vēlēšanu apgabalā ir tiesības iepazīties ar valsts pārvaldes un pašvaldības iestāžu, kā arī pašvaldības uzņēmumu dokumentāciju, kas skar attiecīgās pašvaldības intereses, ja tas ar likumu nav aizliegts.

Likuma 9.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktās domes deputāta tiesības deputātam tiek nodrošinātas Likuma 13.pantā noteiktajā kārtībā.

Likuma 13.pants nosaka: „Pašvaldības iestāžu un uzņēmumu vadītājiem un citām amatpersonām deputāta vēlēšanu apgabala teritorijā ir pienākums:

1) ārpus kārtas pieņemt deputātu un sniegt viņam paskaidrojumus;

2)izsniegt deputātam viņa pilnvaru realizēšanai nepieciešamo dokumentu norakstus.

Šā panta pirmajā daļā minētos paskaidrojumus un dokumentu norakstus pašvaldību iestāžu un uzņēmumu vadītāji un citas amatpersonas deputātiem izsniedz saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā no deputāta pieprasījuma saņemšanas dienas.”

Ministrija Liepājas pašvaldībai lūgusi “atkārtoti izskatīt Liepājas pilsētas domes deputāta I.Kesenfelda 2012.gada 26.janvāra pieprasījumu un informēt par to Ministriju.”

Portāls uzdeva dažus jautājumus deputātam Ivaram Kesenfeldam.

 – Domes priekšsēdētājs Uldis Sesks 15.marta domes sēdē apgalvoja, ka jūs klaji melojat un kontu izdrukas jums ir parādītas.

Ivars Kesenfelds: – Mums ar Seska kungu ir dažāda izpratne par to, kas ir apstiprināti konta izraksti un kas ir nezināmas izcelsmes makulatūra. Pēc 1,5 mēnešu ilgas sarakstes ar Seska kungu man parādīja kaut kādus fragmetārus neapstiprinātus papīrus....
 
– Bet tagad, kad ministrija nosūtījusi domei vēstuli, jums droši vien būs iespējams saņemt to, ko prasāt?

Ivars Kesenfelds: – Ņemot vērā ļoti aktīvo pretestību gandrīz divu mēnešu garumā saistībā ar finanšu pirmdokumentu norakstu izsniegšanu, mani māc šaubas vai domes priekšsēdētājs tā vienkārši piekāpsies. Man radies iespaids, ka ir lietas, kuras domes vadība ne par ko negrib padarīt caurspīdīgas. Izniedzot man apstiprinātas kontu izdrukas, tiks radīts precedents. Tad arī turpmāk deputātiem nevarēs atteikt iepazīties ar pašvaldības finanšu pirmdokumentiem, kā arī ar pašvaldībai piederošo kapitālsabiedrību  dokumentiem, kuri, iespējams, varētu būt vēl sensatīvāki.

Domāju, tiks vilkts laiks, veiktas dažādas birokrātiskas manipulācijas, izdomāti visādi iegansti un sazvēretības teorijas, lai atteiktu man kā deputātam un Finanšu komitejas loceklim uzrādīt domes budžeta reālos tēriņus, jo kontu izdrukas ir to spogulis. Tiks sētas bažas par mistisku personas datu izpaušanas iespējamību, par maniem globāliem interešu konfliktiem utt. Pilnam komlektam vēl pietrūktu aizdomas par maniem iespējamiem nodomiem pārdot Liepājas pašvaldības finansiālo informāciju konkurējošām ostas pilsētām, piemēram, Klaipēdai. Tas tā, joks.

– Izskatās, ka esat vienīgais deputāts, kas jūt nepieciešamību tik  pamatīgi iedziļināties pašvaldības finanšu lietās?
 
Ivars Kesenfelds: – Negribētu komentēt citu manu kolēģu vēlmi būt informētiem par pašvaldības finansu lietām. Pieļauju, ka daži no viņiem ar ilgāku deputātu stāžu ir vairāk informēti. Bet, tā kā esmu deputāts pirmoreiz, tad lai man piedod deputāts ar vislielāko stāžu – Seska kungs – manu aktīvo  interesi par Liepājas nodokļu maksātāju naudas tēriņiem.

Jautājām arī dažiem Liepājas domes koalīcijas pārstāvjiem, vai viņuprāt deputātam ir tiesības pieprasīt visu nepieciešamo informāciju par pašvaldības tēriņiem un pašvaldības uzņēmumu darbību?

Ivars Ķervis: – Dabiski, ka deputātam ir tiesības saņemt dokumentus. Bet es varu teikt arī – jebkurš deputāts, ja viņam ko vajag un ja viņam pa īstam intersē, visu var dabūt. Slikti, ka Ivars izgāja no koalīcijas. Pats esmu bijis  opozīcijā, un zinu, kā ir. Daudz vairāk laba Liepājai var izdarīt, esot pozīcijā. Opozīcija tik rej un lēkā, bet neko labu nevar izdarīt.

Silva Golde: – Es nezinu... Es nezinu...Cik klausījos priekšsēdētāja skaidrojumu, tur ir kaut kādas personu datu aizsardzības problēmas. Nebūšu speciāliste par šo jomu.

Jānis Vilnītis: – “Visu laiku esmu bijis par maksimālu caurspīdīgumu. Neesmu klāt stāvējis Kesenfelda kunga sarunām ar domes cilvēkiem, tāpēc nevaru spriest par viņa piekopto mobingu un bosingu, ko Seska kungs pieminēja domes sēdē, taču tie jautājumi, kas izskanēja sēdē, bija argumentēti. Piemēram, arī Kosakas kundzes jautājums par to, kāpēc  lēmumprojektam par kredīta ņemšanu tramvajlīnijas izbūvei nav pievienoti līgumi un tāmes.

Simtprocentīgi atbalstu to, ka šādiem dokumentiem ir jābūt deputāta rīcībā un arī pats kā deputāts griezīšos pie visām pašvaldības kapitālsabiedrībām, lai ļauj man iepazīties ar līgumiem un citiem dokumentiem.

Nepiekrītu domes juristei, kura apgalvoja, ka šādi dokumenti ir komercnoslēpums – tā tomēr ir sabiedrības nauda, un liepājniekiem ir tiesības zināt.

Runājot par Kesenfelda kunga pieprasīto informāciju, no vienas puses  varu saprast domes darbiniekus, kuriem prasa to, kas nekad nav prasīts, un viņu attieksmi – nu kur viņš liks tādu papīru kaudzi!

No otras puses, ir saprotama deputāta vēlme iepazīties ar visiem cipariem, balsojot par budžetu. Tā iegājies, ka lēmumu pieņemšana vienmēr notiek lielā steigā, bez iespējas pamatīgi izpētīt, vai administratīvo resursu tērēšana tiešām notiek liepājnieku, nevis kādas partijas vai cilvēku grupas interesēs.

Es te neredzu nekādu pretrunu, un manuprāt tas, ko prasa Ivars Kesenfelds, nav nekas slēpjams.

Jo caurspīdīgāk, jo labāk, jo vairāk sabiedrība mums uzticēsies.

Tas jau ir pierādījies valsts mērogā: noslepenotās lietas vienmēr izrādījušās par sliktu valstij.

Domāju, tam, ko uzsācis Ivars Kesenfelds, būs atbalsts arī valdībā.