Piektdien, 16. decembrī, Liepājā atvadu vizītē ieradās un Liepājas domi apmeklēja Krievijas Federācijas vēstnieks Aleksandrs Vešņakovs.

Vēstnieks tikās ar Liepājas domes priekšsēdētāju Uldi Sesku un priekšsēdētāja vietnieku tūrisma un investīciju jautājumos Juriju Hadaroviču.

Tikšanās laikā tika pārrunāta līdzšinējā Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sadarbība ar vēstniecību, kā arī atskats uz Latvijas un Krievijas divpusējām attiecībām vēstnieka kadences laikā. Galvenie sarunu temati bija par Liepājas un Krievijas ekonomisko partneru sadarbību, ostas un tranzīta jautājumiem, tekstila un zivju rūpniecību. Tika arī apspriestas nākotnes tendences Latvijas un Krievijas ekonomiskajās attiecībās.

Tikšanās noslēgumā Aleksandrs Vešņakovs izteica pateicību par sadarbību un viesmīlību, kā arī paziņoja, ka pozitīvi raugās uz Latvijas un Krievijas divpusējo attiecību attīstību.

Pirmo reizi vēstnieks Vešņakovs Liepājā ieradās 2008.gada 6.martā. Turpmāko savu pilnvaru pildīšanas laikā vēstnieks Liepājā viesojies vairākkārtīgi. Galvenie sarunu temati tikšanās reižu laikā ir bijuši par ekonomisko sadarbību un investīciju piesaisti Liepājas pilsētai.

Pēdējā Vešņakova vizīte Liepājas domē notika šīā gada 13.septembrī, kad vēstnieks ieradās Liepājā darba vizītē, lai gatavotos Krievijas Federācijas domes vēlēšanām.