Liepājai izstrādāta jauna mājaslapa, kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt iespēju iedzīvotājiem ātri un ērti atrast nepieciešamo informāciju par pašvaldības pakalpojumiem. 

Liepaja.lv ir galvenais Liepājas pilsētas komunikācijas kanāls, kas nodrošina informācijas pieeju, ieguvi un apmaiņu starp pašvaldību un tās mērķauditorijām. Tāpat tā reizē ir arī pilsētas vizītkarte – vieta, kur attālināti gūt pirmos iespaidus un informāciju par pilsētu, informē domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Jaunā mājaslapa paredzēta trīs galvenajām mērķauditorijām. Jau sākumā lapas lietotājs tiek aicināts izvēlēties, kurai mērķauditorijai pieder: liepājniekiem, uzņēmējiem vai pilsētas viesiem. Lapas saturs sagrupēts pēc katrai auditorijai interesējošām tēmām, piemēram, nekustamais īpašums, būvniecība, izglītība, sabiedrības līdzdalība, bērnu aprūpe un audzināšana u.c.

Strādājot pie jaunas mājaslapas izstrādes, tika izpētīta pasaules pieredze un pārņemta labā prakse, lai lietotājs pēc iespējas ātrāk atrastu sev nepieciešamo informāciju, samazinot mājaslapā pavadīto laiku. Tāpēc lapā nav iekļauti plaši video apskati, baneru vietas un fotogrāfiju arhīvs, kas lapu padara smagnēju, lēnu un lietošanā mazāk ērtu. Tāpat šobrīd izstrādes stadijā ir pilsētas viesu sadaļa, kas ir saistīta ar Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja mājaslapu. Arī tā drīzumā tiks izstrādāta no jauna un būs saderīga ar jauno pašvaldības mājaslapu. Ja pašvaldības lapa ir vairāk funkcionāla, viesu sadaļa būs veidota vairāk uz sajūtām un emocijām – ar uzrunājošiem vizuāliem materiāliem, fotogrāfijām un stāstiem.

Mājaslapas liepaja.lv lietotāji un viņu paradumi ir ļoti dažādi, tādēļ liels uzsvars tiek likts uz lapas pieejamību. Jaunajā mājaslapā ir:
• funkcionāls meklētājs, kurā pēc atslēgas vārdiem var atrast interesējošo informāciju,
• īsi un viegli uztverami teksti,
• tēmu blokos sagrupēts saturs,
• lapa piemērota mobilajām ierīcēm – saturs pielāgojas ekrāna izmēriem,
• cilvēkiem ar redzes traucējumiem pielāgotas skata iespējas,
• informācija bez uzmanību novērsošiem elementiem,
• pakalpojumu saraksts pārskatāmā alfabēta secībā.

Tāpat mājaslapā iestrādāta forma “Sazināties”, kur ātri un ērti iespējams ziņot par radušos problēmu, izteikt ierosinājumu vai uzdot jautājumu. Saņemtā informācija ar iedzīvotāju priekšlikumiem un sūdzībām tiks pārbaudīta un nodota tālāk atbildīgajām instancēm.

Tā kā pašvaldības mājaslapa ir primārā vieta, kur informāciju iegūst ne tikai latviski runājošie, bet arī cittautieši, tostarp tūristi un uzņēmēji, tā ir pieejama arī angļu un krievu valodā.

Lapā paredzēta arī funkcija novērtēt satura noderīgumu, tāpēc informācija un tās izvietojums mājaslapā var tikt papildināts un mainīts, pamatojoties uz secinājumiem no datu analīzes par lietotāju meklētajiem atslēgas vārdiem un sniegtās atgriezeniskās saites.

Tāpat iedzīvotāji aicināti iesniegt ieteikumus un nepieciešamos uzlabojumus, lai jaunā mājaslapa būtu pēc iespējas noderīgāka ikvienam tās lietotājam. Ja tiek pamanītas neprecizitātes, ir ieteikumi lapas funkcionalitātes vai satura uzlabošanai, lūgums tos sūtīt uz e-pasta adresi: samd@liepaja.lv.

Lapu izstrādāja SIA "Wrong Digital", kuri uzvarēja pērn izsludinātajā metu konkursā par jaunu pašvaldības portāla izveidi par līgumcenu 43 900 eiro.