Portāls ielūkojās Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā, lai redzētu, kā 2013.gadā klājies Liepājas pašvaldības amatpersonām. Sāksim ar domes priekšsēdētāja Ulda Seska deklarāciju.

Uldis Sesks kā savu pastāvīgo darbavietu deklarējis Liepājas pilsētas domi, bet amatu – domes priekšsēdētājs.

Bez šī amata Sesks deklarējis vēl 15 dažādus papildu amatus:
Padomes loceklis Liepājas direktoru padomē, Administratīvi teritoriālās reformas padomes loceklis, Latvijas ostu padomes loceklis, deputāts Liepājas pilsētas domē, Budžeta komisijas priekšsēdētājs Liepājas pilsētas domē, Liepājas pilsētas pašvaldības civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs, kapitāldaļu turētāja pārstāvis SIA "Liepājas olimpiskais centrs", Trīspusējās konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Liepājas pilsētas domē, LOK izpildkomitejas loceklis, Liepājas Rotari kluba biedrs, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes priekšsēdētājs, Latvijas Ostu asociācijas biedrs, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas prezidents, Liepājas partijas un valdes priekšsēdētājs, kapitāldaļu turētāja pārstāvis SIA "Lielais Dzintars".

Salīdzinot ar 2012.gadu, pērn Sesks ieguvis divus jaunus amatus: Latvijas ostu padomes loceklis un "Lielais Dzintara" kapitāldaļu turētājs.

Seska īpašumā joprojām ir dzīvojamā māja Nīcas novadā, kas ir kopīpašumā ar Intu Sesku.

Tāpat viņš ir kapitāldaļu turētājs SIA "Kalnmuižas viesnīca" un SIA "Muni 27".

Nekas nav mainījies arī transportlīdzekļu sarakstā. Seska īpašumā joprojām ir piekabe – transporta kravas kaste Mod.8113, bet lietošanā – dienesta vieglās automašīnas “Volkswagen” un “Subaru Impreza”.    

Nedaudz pieauguši mēra skaidrās naudas uzkrājumi – no 2500 latiem 2012.gadā uz Ls 3200. Savukārt bezskaidrās naudas uzkrājumi samazinājušies. Ja 2012.gadā mērs bankās glabāja 20 406 eiro un 23 273 latus, tad pērn bankās uzkrāti tikai Ls 7493,92.

Algā pilsētas domē Sesks pērn nopelnījis tikai nedaudz vairāk, nekā gadu iepriekš – Ls 20 555,80 (20 095,93). Ienākumi SEZ valdes priekšsēdētāja amatā auguši straujāk – Ls 22 151,78 (19 737,83)

Uzrādot 2013.gadā notikušos darījumus, kas pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas, Sesks norādījis, ka pērn ziedojis Ls 9850 un aizdevis Ls 24 000 (2012.gadā ziedojis 3150 latus, aizdevis – Ls 3000 un Ls 76 477,33).

Tāpat deklarācijā norādīti agrāk izsniegtie aizdevumi, kas pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas – Ls 289 650 (pērn uzrādīti Ls 265 655) un jau pieminētie Ls 76 477,33.