Otrdiena, 6.aprīlis
12.00 Pedagogu, karjeras konsultantu seminārs, tiešsaiste.

Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis attālināti tiešsaistē piedalīsies Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā.

Trešdiena, 7.aprīlis

9.00 Apstādījumu uzraudzības komisija, attālināti.

13.00 Liepājas pilsētas mācību jomu koordinatoru profesionālās sarunas, tiešsaiste.

14.00 Sociālo lietu komisija, tiešsaistē.

14.00 Iepirkumu komisija, tiešsaistē.

16.00 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, attālināti.

Ceturtdiena, 8.aprīlis

15.00 Metodiskais darbs skolās – profesionālās sarunas Liepājas pilsētas skolu metodiķiem/direktoru vietniekiem mācību jomā, kuri ir atbildīgi par metodisko darbu savās skolās, tiešsaiste.

Liepājas domes vadība kopā ar Latvijas Jūras spēku vadību dosies pieminēt 1950. gada 8. martā bojāgājušos ASV pilotus.

8.–9. klašu skolēni un vidusskolēni aicināti attālināti apmeklēt profesionālās un augstākās izglītības iestāžu virtuālās atvērto durvju dienas “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2021” ietvaros, kas 8. un 9.aprīlī norisināsies speciāli izveidotā tīklošanās platformā un tiešraidē no studijas Liepājā.

Piektdiena, 9.aprīlis
Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis attālināti tiešsaistē piedalīsies LTRK organizētajā pasākumā "Uzņēmēju dienas Kurzemē".

Komunālās pārvaldes plānotie darbi
1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Notiks koku vainagu veidošana.
5. Būvprojektam “Roņu ielas pārbūve, Liepājā” ir tehnoloģiskais pārtraukums. Roņu ielā, posmā no Uliha ielas līdz īpašumam Roņu 4, ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
6. Turpināsies Ezermalas ielas un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūve. Būvdarbu laikā līdz 2021. gada augustam būs noteikti satiksmes ierobežojumi.
7. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts grants seguma brauktuves pārbūves objektā – Jāņa Asara ielā.
8. Turpināsies ietves un veloceļa izbūves darbi 14. novembra bulvāra posmā starp Grīzupes un Pulvera ielu, gar dzīvnieku patversmi “Lauvas sirds”.
9. Turpināsies Tosmares ielas brauktuves pārbūve no F.Grīniņa līdz Metalurga ielai. Ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
10. Turpināsies ielas pārbūve L. Paegles ielas posmā no Uliha līdz Liepu ielai.
11. Turpināsies bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24. Sakarā ar ēkas būvdarbiem Kungu ielā un arī Bāriņu ielā ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
12. Turpināsies estrādes “Pūt, vējiņi!” pārbūve un koncertdārza iekļaušana Jūrmalas parkā, izveidojot jaunus apstādījumus un labiekārtojumu agrāk nožogotajā parka teritorijā.
13. Turpināsies dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Salmu ielā 53, kur būs dzīvesvieta bērnunama audzēkņiem kopā ar atbalsta personālu.
14. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.
15. Strādā Komunālās pārvaldes Ziemas dienests – diennakts dežuranta tālrunis: 22 011 963.
16. Turpināsies Baseina ielas pārbūve no Tirgus līdz Raiņa ielai. Noteikti satiksmes ierobežojumi.
17. Turpināsies pavasara darbi apstādījumos – ziemciešu, graudzāļu, rožu un dekoratīvo krūmu stādījumu kopšana, kaltušo stiebru un zaru apgriešana, zaļo un sadzīves atkritumu savākšana, zemes līdzināšana, mulčas atjaunošana, mēslošana  un citi darbi.
18. Raiņa parkā turpināsies elektroapgādes pieslēguma izbūve.
19. Notiks izslīkušo un citādi bojāto zālienu atjaunošana – līdzināšana, papildināšana un piesēšana.
20. Mežainajā un pelēkajā piekrastes kāpu joslā starp Jūrmalas un Pērkones ielu aģentūra “Nodarbinātības projekti” sadarbībā ar Komunālo pārvaldi veiks atvašu tīrīšanu.
21. Sāksies sagatavošanas darbi gājēju laipu izvietošanai izejās uz pludmali.
22. Notiks Gulbju dīķa tīrīšanas darbi.
23. Ja būs piemēroti laikapstākļi, notiks daļēja grants seguma ielu planēšana.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Plašāku pasākumu plānu skatīt Liepājas pasākumu kalendārā kalendars.liepaja.lv.  
 
Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.