Pirmdiena, 29. marts
15.00 Liepājas pilsētas Metodiskās akadēmijas profesionālās sarunas dabaszinātņu un sākumizglītības mācību jomas koordinatoriem un metodiķiem, tiešsaiste.

17.00 Administratīvā komisija, tiešsaistē.

Liepājas pilsētas domes vadības attālinātās iknedēļas tikšanās ar savu pārvaldīto nozaru iestāžu vadītājiem.


Otrdiena, 30. marts
13.00 Pašpārvalžu jauniešu un koordinatoru mācību cikla "Pašpārvald(es) RESTARTS" seminārs koordinatoriem, tiešsaiste.
 
13.00 PII metodiķu/vadītāju vietnieku izglītības jomā sanāksme, tiešsaiste.

15.00 Liepājas pilsētas Metodiskās akadēmijas profesionālās sarunas matemātikas un tehnoloģiju mācību jomas koordinatoriem un metodiķiem, tiešsaiste.

15.00 Vides komisija, attālināti.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis attālināti tiešsaistē piedalīsies LLPA un Vakcinācijas projekta biroja vadītājas organizētā sēdē.

Trešdiena, 31. marts
10.00 Lektores Nikolas Dzinas lekcija-saruna "Jūtu aplis" direktoru vietniekiem, pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķiem, karjeras konsultantiem, PuMPuRS koordinatoriem.

13.00 Sociālo lietu komisija, tiešsaistē.

14.00 Iepirkumu komisija, tiešsaistē.

15.00 Meistarklase klašu audzinātājiem – klasvadība sākumskolas posmā, tiešsaiste.

15.00 Liepājas pilsētas Metodiskās akadēmijas profesionālās sarunas valodu jomas koordinatoriem un metodiķiem, tiešsaiste

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, elektroniski.


Ceturtdiena, 1. aprīlis
10.00 Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa komisija, tiešsaistē.

15.00 Dzīvokļu komisija, tiešsaistē.

Komunālās pārvaldes plānotie darbi
1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Notiks koku vainagu veidošana.
5. Būvprojektam "Roņu ielas pārbūve, Liepājā" ir tehnoloģiskais pārtraukums līdz pavasarim. Roņu ielā, posmā no Uliha ielas līdz īpašumam Roņu 4, ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
6. Turpināsies Ezermalas ielas un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūve. Būvdarbu laikā līdz 2021. gada augustam būs noteikti satiksmes ierobežojumi.
7. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts grants seguma brauktuves pārbūves objektā – Jāņa Asara ielā.
8. Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma turpināsies ietves un veloceļa izbūves darbi 14. novembra bulvāra posmā starp Grīzupes un Pulvera ielu, gar dzīvnieku patversmi "Lauvas sirds".
9. Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsāksies Tosmares ielas brauktuves pārbūve no F.Grīniņa līdz Metalurga ielai. Ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
10. Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsāksies ielas pārbūve L. Paegles ielas posmā no Uliha līdz Liepu ielai.
11. Turpināsies bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24. Sakarā ar ēkas būvdarbiem Kungu ielā un arī Bāriņu ielā ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
12. Turpināsies estrādes "Pūt, vējiņi!" pārbūve un koncertdārza iekļaušana Jūrmalas parkā, izveidojot jaunus apstādījumus un labiekārtojumu agrāk nožogotajā parka teritorijā.
13. Turpināsies dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Salmu ielā 53, kur būs dzīvesvieta bērnunama audzēkņiem kopā ar atbalsta personālu.
14. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.
15. Strādā Komunālās pārvaldes Ziemas dienests – diennakts dežuranta tālrunis: 22 011 963.
16. Turpināsies Baseina ielas pārbūve no Tirgus līdz Raiņa ielai. Noteikti satiksmes ierobežojumi.
17. Turpināsies pavasara darbi apstādījumos – ziemciešu, graudzāļu, rožu un dekoratīvo krūmu stādījumu kopšana, kaltušo stiebru un zaru apgriešana, zaļo un sadzīves atkritumu savākšana, zemes līdzināšana, mulčas atjaunošana, mēslošana  un citi darbi.
18. Raiņa parkā turpināsies elektroapgādes pieslēguma izbūve.
19. Notiks izslīkušo un citādi bojāto zālienu atjaunošana – līdzināšana, papildināšana un piesēšana.
20. Mežainajā un pelēkajā piekrastes kāpu joslā starp Jūrmalas un Pērkones ielu aģentūra "Nodarbinātības projekti" sadarbībā ar Komunālo pārvaldi veiks atvašu tīrīšanu.
21. Sāksies sagatavošanas darbi gājēju laipu izvietošanai izejās uz pludmali.
22. Notiks Gulbju dīķa tīrīšanas darbi.
23. Ja būs piemēroti laikapstākļi, notiks daļēja grants seguma ielu planēšana.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Plašāku pasākumu plānu skatīt Liepājas pasākumu kalendārā kalendars.liepaja.lv.