Pirmdiena, 22.marts
17.00 Administratīvā komisija, attālināti.

Liepājas pilsētas domes vadības attālinātās iknedēļas tikšanās ar savu pārvaldīto nozaru iestāžu vadītājiem.

Liepājas domes vadība piedalīsies Latvijas ostās strādājošo komersantu organizētajā diskusijā "Kādu ostu pārvaldības reformu vajag Latvijas ostu attīstībā: par un pret".

No 22.marta skolās norisināsies "Digitālā nedēļa 2021". Papildu informācija: www.eprasmes.lv.

Otrdiena, 23.marts
10.00 Teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas atvieglojumu un atbrīvojumu piešķiršanas komisija, attālināti.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis attālināti tiešsaistē piedalīsies LLPA un Vakcinācijas projekta biroja vadītājas organizētajā sēdē.

Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis sasauc konkursa komisiju pretendentu atlasei uz vakanto PII "Prātnieks" amata vietu.

Trešdiena, 24.marts
13.00 Sociālo lietu komisija, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas zālē.

14.00 Iepirkumu komisija, attālināti.

16.00 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, attālināti.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis attālināti tiešsaistē piedalīsies Liepājas SEZ valdes sēdē.

Ceturtdiena, 25.marts
9.00 Apstādījumu uzraudzības komisija, rakstveidā.

13.00 Skolu pašpārvaldes jauniešu un koordinatoru mācību cikla "Pašpārvaldes RESTARTS" seminārs, tiešsaistē.

13.00 Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju sanāksme, tiešsaistē.

15.00 Profesionālās sarunas vispārizglītojošo skolu direktoru vietniekiem mācību darbā, matemātikas, dabaszinātņu jomas, latviešu valodas, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju jomas koordinatoriem un metodiķiem par portāla soma.lv izmantošanu, tiešsaistē.

15.30 Dzīvokļu komisija, attālināti.

Piektdiena, 26.marts
9.00 Transporta infrastruktūras komisija, attālināti.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis attālināti tiešsaistē piedalīsies LLPA kopsapulcē.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis attālināti tiešsaistē organizēs tikšanos ar Liepājas skolu direktoriem, lai pārrunātu aktualitātes.

Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis attālināti tiešsaistē piedalīsies biedrības "Latvijas pašvaldību mācību centrs" biedru sapulcē.

Komunālās pārvaldes plānotie darbi
1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Notiks koku vainagu veidošana.
5. Būvprojektam "Roņu ielas pārbūve, Liepājā" ir tehnoloģiskais pārtraukums līdz pavasarim. Roņu ielā, posmā no Uliha ielas līdz īpašumam Roņu 4, ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
6. Turpināsies Ezermalas ielas un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūve. Būvdarbu laikā līdz 2021. gada augustam būs noteikti satiksmes ierobežojumi.
7. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts grants seguma brauktuves pārbūves objektā – Jāņa Asara ielā.
8. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts ietves un veloceļa izbūves darbu objektā – 14. novembra bulvāra posmā starp Grīzupes un Pulvera ielu, gar dzīvnieku patversmi "Lauvas sirds".
9. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts Tosmares ielas brauktuves pārbūves teritorijā – no F.Grīniņa līdz Metalurga ielai. Ir satiksmes ierobežojumi.
10. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts ielas pārbūves objektā – L. Paegles ielas posmā no Uliha līdz Liepu ielai.
11. Turpināsies bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24. Sakarā ar ēkas būvdarbiem Kungu ielā un arī Bāriņu ielā ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
12. Turpināsies estrādes "Pūt, vējiņi!" pārbūve un koncertdārza iekļaušana Jūrmalas parkā, izveidojot jaunus apstādījumus un labiekārtojumu agrāk nožogotajā parka teritorijā.
13. Turpināsies dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Salmu ielā 53, kur būs dzīvesvieta bērnunama audzēkņiem kopā ar atbalsta personālu.
14. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.
15. Strādā Komunālās pārvaldes Ziemas dienests – diennakts dežuranta tālrunis: 22 011 963.
16. Turpināsies Baseina ielas pārbūve no Tirgus līdz Raiņa ielai. Noteikti satiksmes ierobežojumi.
17. Turpināsies pirmie pavasara darbi apstādījumos – ziemciešu, graudzāļu, rožu un dekoratīvo krūmu stādījumu kopšana, skuju noņemšana, kaltušo stiebru un zaru apgriešana, zaļo un sadzīves atkritumu savākšana, zemes līdzināšana, mulčas klājuma atjaunošana un citi darbi.
18. Raiņa parkā turpināsies elektroapgādes pieslēguma izbūve.
19. Notiks izslīkušo un citādi bojāto zālienu atjaunošana – līdzināšana, papildināšana un piesēšana.
20. Mežainajā un pelēkajā piekrastes kāpu joslā starp Jūrmalas un Pērkones ielu aģentūra "Nodarbinātības projekti" sadarbībā ar Komunālo pārvaldi veiks atvašu tīrīšanu.
21. Sāksies sagatavošanas darbi gājēju laipu izvietošanai izejās uz pludmali.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Plašāku pasākumu plānu skatīt Liepājas pasākumu kalendārā kalendars.liepaja.lv.  

Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.