Pirmdiena, 15.marts
17.00 Administratīvā komisija, tiešsaistē.

Liepājas pilsētas domes vadības attālinātās iknedēļas tikšanās ar savu pārvaldīto nozaru iestāžu vadītājiem.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis attālināti tiešsaistē piedalīsies LLPA un Vakcinācijas projekta biroja vadītājas organizētā sēdē.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis attālināti tiešsaistē piedalīsies Attīstībai PAR frakcijas sēdē, lai pārrunātu trīs Latvijas universitāšu konsorciju.  

Skolēnu brīvlaiks.

Liepājas pašvaldības administrācija līdz 19. martam izsludinājusi nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursu 2021. gadā.

Liepājas pašvaldība līdz 16. martam rīko sabiedrisko apspriešanu par Peldu ielas, posmā no Hika ielas līdz Kūrmājas prospektam, pārdēvēšanu par Miķeļa Valtera ielu.

Līdz 20.aprīlim turpinās lokālplānojuma 1. redakcijas, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4, publiskā apspriešana, kā arī lokālplānojuma 1. redakcijas un Vides pārskata projekta, kas groza  pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Krūmu ielā 65, Krūmu ielā 65A, Krūmu ielā 72, Krūmu ielā 74 un Jūrkalnes ielā 2, publiskā apspriešana. Vairāk: pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī lokālplānojuma izstrādātāja mājas lapā www.grupa93.lv.

Otrdiena, 16.marts
10.00 Meistarklase pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām, tiešsaistē.

11.00 Ēnu diena vidusskolēniem attālināti tiešsaistē ar Sociālā dienesta speciālistiem Sociālā darba dienā, lai iepazīstinātu ar sociālā darbinieka profesiju.  

Vispasaules sociālā darba diena, kuru Liepājas pilsētas Sociālais dienests šogad atzīmē ar sociālā darba nedēļu no 9. līdz 16. martam, pievēršot sabiedrības uzmanību sociāla darba profesijai un tās būtībai – palīdzēt cilvēkiem. Šogad Vispasaules sociālā darba dienas vadmotīvs ir "Es esmu, jo Mēs esam", kas atspoguļo sociālā darba perspektīvu – cilvēka un globālās vides savstarpējo saikni.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis attālināti tiešsaistē piedalīsies Izglītības un zinātnes ministrijas organizētā sanāksmē par augstākās izglītības reformu Kurzemes plānošanas reģionā.

Trešdiena, 17.marts
13.00 Profesionālās sarunas projekta "PuMPuRS" koordinatoriem, tiešsaistē.

13.00 Sociālo lietu komisija, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas zālē.

14.00 Iepirkumu komisija, tiešsaistē.

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, elektroniski.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis attālināti tiešsaistē piedalīsies Nacionālās apvienības frakcijas sēdē, lai pārrunātu trīs Latvijas universitāšu konsorciju.  

17. un 18. martā notiks attālinātais seminārs jeb hakatons, kas būs veltīts tēmai "Mājoklis Latvijā (ārpus Rīgas metropoles areāla) – pārdroši sapņi vai reāla reģionu attīstības iespēja?" Par semināra izpētes teritoriju un diskusiju objektu ir izvēlēts Liepājas pašvaldībai piederošs zemesgabals Klaipēdas ielā 138. Seminārā piedalīsies arī Liepājas domes vadība.

Ceturtdiena, 18.marts
12.00 Domes sēde, tiešsaistē.

15.30 Dzīvokļu komisija, tiešsaistē.

Liepājas pilsētas 396. dzimšanas diena.

20.00 Liepājas pilsētas apbalvojuma "Goda un gada liepājnieks 2020" pasniegšanas svinīgā ceremonija. Apbalvošanu varēs vērot Liepājas pilsētas oficiālajā Facebook kontā www.facebook.com/liepajalv.

Komunālās pārvaldes plānotie darbi
1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Ja būs piemēroti laika apstākļi, notiks koku vainagu veidošana.
5. Būvprojektam "Roņu ielas pārbūve, Liepājā" ir tehnoloģiskais pārtraukums līdz pavasarim. Roņu ielā, posmā no Uliha ielas līdz īpašumam Roņu 4, ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
6. Turpināsies Ezermalas ielas un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūve. Būvdarbu laikā līdz 2021. gada augustam būs noteikti satiksmes ierobežojumi.
7. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts grants seguma brauktuves pārbūves objektā – Jāņa Asara ielā.
8. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts ietves un veloceļa izbūves darbu objektā – 14. novembra bulvāra posmā starp Grīzupes un Pulvera ielu, gar dzīvnieku patversmi "Lauvas sirds".
9. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts Tosmares ielas brauktuves pārbūves teritorijā - no F.Grīniņa līdz Metalurga ielai. Ir satiksmes ierobežojumi.
10. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts ielas pārbūves objektā – L. Paegles ielas posmā no Uliha līdz Liepu ielai.
11. Turpināsies bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24. Sakarā ar ēkas būvdarbiem Kungu ielā un arī Bāriņu ielā ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
12. Turpināsies estrādes "Pūt, vējiņi!" pārbūve un koncertdārza iekļaušana Jūrmalas parkā, izveidojot jaunus apstādījumus un labiekārtojumu agrāk nožogotajā parka teritorijā.
13. Turpināsies dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Salmu ielā 53, kur būs dzīvesvieta bērnunama audzēkņiem kopā ar atbalsta personālu.
14. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.
15. Strādā Komunālās pārvaldes Ziemas dienests – diennakts dežuranta tālrunis: 22 011 963.
16. Turpināsies Baseina ielas pārbūve no Tirgus līdz Raiņa ielai. Noteikti satiksmes ierobežojumi.
17. Turpināsies pirmie pavasara darbi apstādījumos – ziemciešu, graudzāļu, rožu un dekoratīvo krūmu stādījumu kopšana, skuju noņemšana, kaltušo stiebru un zaru apgriešana, zaļo un sadzīves atkritumu savākšana, zemes līdzināšana, mulčas klājuma atjaunošana un citi darbi.
18. Raiņa parkā turpināsies elektroapgādes pieslēguma izbūve.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Plašāku pasākumu plānu skatīt Liepājas pasākumu kalendārā kalendars.liepaja.lv.  
 
Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa